slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

 • smrecanoviny

  Smrečanoviny

  Najnovšie číslo Smrečanovín na stiahnutie v PDF.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Naše spolky

  Aktuality z činnosti našich záujmových spolkov.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Hospodárenie obce - faktúry

  Prehľad vystavených faktúr z hospodárenia obce.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Symboly obce

  erb obcezástava obce

Obec Smrečany je typická radová dedina ležiaca 5 km na sever od okresného mesta Liptovský Mikuláš. Rozkladá sa v srdci Liptova, Liptovskej kotliny. Obcou preteká rovnomenný potok Smrečianka vyvierajúca v pohorí Západné Tatry, ktoré lemuje obec z jej severnej strany (obec od ústia Žiarskej doliny, vstupu do oblasti Západné Tatry, delí obec Žiar). Poloha obec predurčuje k navštevovaným turistickým miestam nakoľko hlavný smer do oblasti Liptov-Západné Tatry prechádza práve ňou.

 

Charakteristika obce, základné informácie :
- rozloha chotára obce je 808 hektárov,
- nadmorská výška chotára obce je 655-2177 metrov n.m. (stredná časť obce v 704 metrov n.m.),
- počet obyvateľov 635 k 31.12.2011.

 

Krajská súťažná prehliadka folkórnych skupín - 2018

Fsk Smrečany - Strihanie oviec

mdd14 039
Deň matiek 2013
Vianočné sviatk...

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Komunálne voľby

Zverejňujeme zoznam kandidátov do Obecného zastupiteľstva.

 

Zverejňujeme zoznam kandidátov na starostu obce.

 

Zverejňujeme oznámenie o určení počtu poslancov a volebných obvodov.

Viac sa o podmienkach dozviete kliknutím tu ...

Zverejňujeme Oznámenie o určení počtu obyvateľov.

Menovací dekrét

Menovanie za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Smrečany pre voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Viac sa dozviete kliknutím tu ...

Elektronická adresa - na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

Informácie pre voliča

Zverejňujeme informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Viac sa o podmienkach dozviete kliknutím tu ...

Informačná tabuľa 

EU program rozvoja vidieka

Názov projektu:  Vybudovanie chodníka pre chodcov III. etapa

 

Hlavný cieľ:   Cieľom projektu je vybudovanie III. etapy chodníka so zámerom zabezpečiť ochranu zdravia  a života občanov obce a jej návštevníkov. Zvýšenie bezpečnosti bude zabezpečené vybudovaním chodníka na presun peších a tým oddelením miestnej komunikácie, kde sa doteraz pohybujú chodci pomedzi dopravné prostriedky. Zároveň vybudovanie chodníka odčlení funkcionalitu obecných častí, lemujúcich miestnu komunikáciu.


 

 

IBV Pod Hôrkami

Údaje na stiahnutie pre potreby projektanov rodinných domov pre IBV Pod Hôrkami

1. Situácia SO 01 Miestne komunikácie - stiahnúť dokument (PDF).

2. Porealizačné zameranie vodovodu a kanalizácie - stiahnúť dokument (PDF).

3. Geolog.prieskum (textová časť) - stiahnúť dokument (DOC).

4. Geolog.prieskum (situácia umiestnenia sond 1 - 6 geol.prieskumu) - stiahnúť dokument (PDF).

5. Elektroenergetické zariadenie SSE a verejné osvetlenie IBV (situácia) - stiahnúť dokument (PDF).

Ostatné údaje z projektových dokumentácií inž. sietí IBV Pod Hôrkami vo formátoch DWG a PDF zašleme na požiadanie na adrese : starosta@smrecany.sk

IBV Pod Hôrkami :

Prehľad jednotlivýchch pozemkov (PDF)

Vyšlo najnovšie číslo SMREČANOVÍN

Z obsahu SMREČANOVÍN č.3/2018 :

 1. Komunálne voľby

Stiahnúť SMREČANOVINY č.3/2018 v PDF formáte.

Smrečanoviny č.4/2018 vyjdú v decembri 2018.

Dátum zasielania príspevkov je do 1.12. 2018

 • Ak máte záujem vyjadriť svoj názor v obecných novinách, svoje príspevky môžete posielať aj na email: smrecanoviny@gmail.com

  Rock Therapy

Ponuka práce

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Stiahnúť voľ.prac.miesta v PDF
ZDROJ : Úrad práce, soc.vecí a rodiny L.Mikuláš

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Poradenské centrum - kontakt (PDF)
Čo nájdete v Poradenskom centre? (PDF)
Zoznam profesií (PDF)
Modulové vzdelávacie programy (PDF)
ZDROJ : Poradenské centrum pre dospelých L.Mikuláš

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / OBEC.HLÁSNIK

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA

V zmylse paragrafu 16-19b zákona č.50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) týmto oznamujeme, že obec Smrečany dňom 20.7.2016 začína obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Smrečany.

Viac informácií nájdete v prílohe.

 
 
 
top