slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

 • smrecanoviny

  Smrečanoviny

  Najnovšie číslo Smrečanovín na stiahnutie v PDF.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Naše spolky

  Aktuality z činnosti našich záujmových spolkov.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Hospodárenie obce - faktúry

  Prehľad vystavených faktúr z hospodárenia obce.

  Viac...

 • smrecanoviny

  Symboly obce

  erb obcezástava obce

Obec Smrečany je typická radová dedina ležiaca 5 km na sever od okresného mesta Liptovský Mikuláš. Rozkladá sa v srdci Liptova, Liptovskej kotliny. Obcou preteká rovnomenný potok Smrečianka vyvierajúca v pohorí Západné Tatry, ktoré lemuje obec z jej severnej strany (obec od ústia Žiarskej doliny, vstupu do oblasti Západné Tatry, delí obec Žiar). Poloha obec predurčuje k navštevovaným turistickým miestam nakoľko hlavný smer do oblasti Liptov-Západné Tatry prechádza práve ňou.

 

Charakteristika obce, základné informácie :
- rozloha chotára obce je 808 hektárov,
- nadmorská výška chotára obce je 655-2177 metrov n.m. (stredná časť obce v 704 metrov n.m.),
- počet obyvateľov 635 k 31.12.2011.

 

Krajská súťažná prehliadka folkórnych skupín - 2018

Fsk Smrečany - Strihanie oviec

Deň matiek 2013
Deň detí 2013
Deň matiek 2013

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Výsledky volieb

Zverejňujeme výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí. 

Viac sa o výsledkoch dozviete kliknutím tu ...

Komunálne voľby

Zverejňujeme zoznam kandidátov do Obecného zastupiteľstva.

 

Zverejňujeme zoznam kandidátov na starostu obce.

 

Zverejňujeme oznámenie o určení počtu poslancov a volebných obvodov.

Viac sa o podmienkach dozviete kliknutím tu ...

Zverejňujeme Oznámenie o určení počtu obyvateľov.

Menovací dekrét

Menovanie za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Smrečany pre voľby do orgánov samosprávy obcí. 

Viac sa dozviete kliknutím tu ...

Elektronická adresa - na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

Informácie pre voliča

Zverejňujeme informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Viac sa o podmienkach dozviete kliknutím tu ...

Informačná tabuľa 

EU program rozvoja vidieka

Názov projektu:  Vybudovanie chodníka pre chodcov III. etapa

 

Hlavný cieľ:   Cieľom projektu je vybudovanie III. etapy chodníka so zámerom zabezpečiť ochranu zdravia  a života občanov obce a jej návštevníkov. Zvýšenie bezpečnosti bude zabezpečené vybudovaním chodníka na presun peších a tým oddelením miestnej komunikácie, kde sa doteraz pohybujú chodci pomedzi dopravné prostriedky. Zároveň vybudovanie chodníka odčlení funkcionalitu obecných častí, lemujúcich miestnu komunikáciu.


 

 

Opravy miestneho rozhlasu a výmena verejných svetiel

Roman Alman, tel. 0903 550  714   – opravy miestneho rozhlasu a výmena svietidiel verejného osvetlenia

 

IBV Pod Hôrkami

Údaje na stiahnutie pre potreby projektanov rodinných domov pre IBV Pod Hôrkami

1. Situácia SO 01 Miestne komunikácie - stiahnúť dokument (PDF).

2. Porealizačné zameranie vodovodu a kanalizácie - stiahnúť dokument (PDF).

3. Geolog.prieskum (textová časť) - stiahnúť dokument (DOC).

4. Geolog.prieskum (situácia umiestnenia sond 1 - 6 geol.prieskumu) - stiahnúť dokument (PDF).

5. Elektroenergetické zariadenie SSE a verejné osvetlenie IBV (situácia) - stiahnúť dokument (PDF).

Ostatné údaje z projektových dokumentácií inž. sietí IBV Pod Hôrkami vo formátoch DWG a PDF zašleme na požiadanie na adrese : starosta@smrecany.sk

IBV Pod Hôrkami :

Prehľad jednotlivýchch pozemkov (PDF)

Vyšlo najnovšie číslo SMREČANOVÍN

Z obsahu SMREČANOVÍN č.3/2018 :

 1. Komunálne voľby

Stiahnúť SMREČANOVINY č.3/2018 v PDF formáte.

Smrečanoviny č.4/2018 vyjdú v decembri 2018.

Dátum zasielania príspevkov je do 1.12. 2018

 • Ak máte záujem vyjadriť svoj názor v obecných novinách, svoje príspevky môžete posielať aj na email: smrecanoviny@gmail.com

  Rock Therapy

Ponuka práce

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Stiahnúť voľ.prac.miesta v PDF
ZDROJ : Úrad práce, soc.vecí a rodiny L.Mikuláš

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Poradenské centrum - kontakt (PDF)
Čo nájdete v Poradenskom centre? (PDF)
Zoznam profesií (PDF)
Modulové vzdelávacie programy (PDF)
ZDROJ : Poradenské centrum pre dospelých L.Mikuláš

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE / OBEC.HLÁSNIK

NAJNOVŠIE DOKUMENTY :

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA

V zmylse paragrafu 16-19b zákona č.50/1976 Zb.v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) týmto oznamujeme, že obec Smrečany dňom 20.7.2016 začína obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Smrečany.

Viac informácií nájdete v prílohe.

 
 
 
top