slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Výročná členská schôdza

piatok, 23 február 2018 00:00
Dňa 17. februára 2018 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu na výročnej členskej schôdzi počas ktorej sme vyhodnotili našu činnosť v roku 2017 a naplánovali si aktivity na rok 2018. Členov a členiek bolo spolu 43 a pozvanie prijal starosta Smrečian Ing. Vladimír Šiarnik. Schôdzu otvorila a zúčastnených privítala predsedníčka spolku Vierka Moravčíková. Potom nás hrou na husle potešil Adrián Adamík zo Smrečian. Nasledovala voľba návrhovej komisie, obsiahla správa o činnosti spolku v roku 2017, správa o hospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018 a správa kontrolnej a revíznej komisie. Pán starosta vo svojom príhovore vyhodnotil činnosť spolku ako pestrú a prospešnú. Vyzdvihol najmä jeho aktivity zamerané na získavanie bezpríspevkových darcov krvi, ktorých počet sa každoročne zvyšuje, aktivity zamerané na pomoc sociálne slabším rodinám, starším a chorým spoluobčanom. V závere oficiálnej časti programu sa zúčastnení oboznámili s návrhom plánovaných aktivít spolku na rok 2018, ku ktorému sa mohli vyjadriť a svojimi nápadmi prispieť v diskusii.  Náš spolok sa rozrastá a v súčasnosti má 77 členiek a 5 členov. 
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová
 
  
 
top