slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

L.Sliače - nositelia tradícii

piatok, 25 december 2015 17:21
L.Sliače - nositelia tradícii

Liptovské Sliače - regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií

     Prehliadka sa konala 3. mája  a po troch rokoch sa opäť stretli folklórne skupiny z horného Liptova - okres Liptovský Mikuláš (Stráne z Važca, Kriváň z Východnej, Poludnica zo Závažnej Poruby, my - Smrečanci) a za dolný Liptov – okres Ružomberok (Likava z Likavky, Sliačanka z Liptovských Sliačov a Ostrô z Bieleho Potoka). Podujatie ,,Nositelia tradícii“  predstavuje prácu folklórnych skupín, ktoré sa  tematicky zameriavajú na zvykoslovné témy - výročné, rodinné, pracovné. My sme sa prehliadky zúčastnili s programom ,,Hotuvanie výbavy„ (hotovanie výbavy pre budúcu nevestu starými ženami, vyšívanie monogramov dievkami a cielená návšteva obstarožných mládencov prezlečených za maškary).

     Na rozborovom seminári odborná porota zhodnotila vysokú a vyrovnanú úroveň folklórnych skupín na Liptove, ktorú prirovnávali dokonca ku krajskej prehliadke. Nakoniec sme obsadili zlaté - najvyššie pásmo spolu so všetkými skupinami z horného Liptova. Okres Liptovský Mikuláš na krajskej prehliadke budú reprezentovať dve folklórne skupiny - Važec a Východná, čo svedčí o vyrovnanosti prehliadky. My sme boli s naším programom nadmieru spokojní a chceme poďakovať všetkým, ktorí  sa na tomto divácky peknom a zaujímavom bloku podieľali.

Vlkolinec

piatok, 25 december 2015 17:09
Vlkolinec

Kosenie vo Vlkolínci ... bolo len ukážkou robôt a života počas kosenia letných lúk.

Občianske združenie Vlkolínec a Mesto Ružomberok otvorili turistom brány do leta podujatím Fujara znej Vlkolíncom. V rámci tohto programu sme vystúpili i my, Smrečanci, aby sme ukázali, že v minulosti ľudia robotu brali nielen ako možnosť priučiť svojich potomkov bežným pracovným povinnostiam, ale každodenné stretnutia využili aj ako zdroj zábavy – život brali s im príznačným humorom...    Slnce a vietor nám pomohli pri sušení sena, oko sa potešilo z krásneho prostredia a prírody, my zo stretnutia so známymi a vďačnými divákmi.

Smrečancom ,aj návštevníkom Smrečian prajeme príjemné a pohodové leto.

FSK Smrečany

Fašiangový sprievod

piatok, 25 december 2015 17:07
Fašiangový sprievod

Aj tento rok boli....Čo písať.... , radšej si pozrite fotky v prílohe.

Pastoralka v Zywci

piatok, 25 december 2015 16:41
Pastoralka v Zywci

MestoL.Mikuláš, ktoré na súťažnú prehliadku Vianočných kolied a pastierských piesní do poľského Zywca vyslalo svoj detský folklórny súbor Ďumbier, nám ponúklo možnosť prezentovať časť nášho vianočného programu.Prehliadky sa zúčastnili kolektívy a jednotlivci z domáceho Poľska, Česka, Maďarska a my spolu s Ďumbierom sme reprezentovali Slovensko. FSk Smrečany si doniesla aj ocenenia : jednu striebornú a dve bronzové  betlehemské hviezdy za naše účinkovanie ( jednotlivci a kolektív). No okrem iného aj ďaľšie skúsenosti z  verejných  a zahraničných  vystúpení. 

PF 2015

sobota, 10 január 2015 13:42
PF 2015

FSk Smrečany ďakuje za spoluprácu a v roku 2015 všetkým  praje hodne štastia, zdravia ,spokojnosti a hojného požehnania.

Predvianočný a Vianočný čas

sobota, 10 január 2015 13:25
Predvianočný a Vianočný čas

Tak ako posledné roky aj  záver tohto roku sa  sa niesol v znamení adventnu, kde sme spolu s deťmi rozsvietili vianočný stromček, privítali Mikuláša.Po Vianociach sme si boli zakoledovať sami sebe a naším členom , ktorí úž nechodia medzi nás a po sviatkoch sme vinšovali a koledovali v oboch našich kostoloch.Spríjemnili sme myslím nielen  sebe , ale aj spoluobčanom najkrajšie sviatky roku.

Kroměříž

nedeľa, 14 september 2014 17:46
Kroměříž

Rekordný počet účastníkov  sa tento rok vydal v slávnostnom sprievode kroměřížskymi ulicami pri príležitosti Dožiniek Zlínského kraja. V krojoch svojho rodného regiónu sem v sobotu 23. augusta prišlo takmer deväť stoviek ľudí z Hané, Valašska , Slovácka aj Slovenska , aby spoločne s niekoľko tisíckami návštevníkov v Kroměříži oslávili úspešný koniec žatvy. A podľa tunajších poľnohospodárov  tohoročná  úroda  dopadla veľmi dobre. Pôvodný význam dožiniek už dnes ľudia vnímajú  len ojedinele a dožinky v obnovenej  podobe  sú predovšetkým veľkým folklórnym sviatkom. A práve folklórnym zoskupeniam celé slávnosti patrili. Začiatok v piatok podvečer a pokračovalo to v sobotu dopoludnia  slávnostným  sprievodom mestom, v čele ktorého šli krojovaní jazdci na koňoch za nimi kočiarové záprahy,a cca 900 v krojoch svojho regiónu poobliekaných účinkujúcich.  Domáci odovzdaním venca hospodárovi (hajtmanovi- županovi  Zlínského kraja) prešli k vyhodnoteniu ankety Regionálna potravina. Potom už nasledovali vystúpenia  speváckych,  tanečných a hudobných súborov, ktoré sa vystriedali na Veľkom námestí i na vedľajších scénach na nádvorí Arcibiskupského zámku a tiež na dvore Starého pivovaru. A ako sa tam zasiala naša folklórna skupina? Nuž, požiadali nás z mesta Ružomberok. A čo má Ružomberok  s mestom Kroměříž ?Majú jednu vec spoločnú –UNESCO. Ružomberok má Vlkolínec zapísaný do zoznamu svetových kultúrnych pamiatok a Kroměříž  Arcibiskupský zámok a priľahlé zámocké záhrady. Mesto Ružomberok cez fond regionálneho rozvoja urobilo projekt , o spolupráci ktorého súčasťou boli aj  dožinkové slávnosti, na ktorých sa zúčastnili aj remeselníci z Ružomberku a my.  Prehliadka obrovských arcibiskupských vínnych pivníc s najväčším v českej republike 20 tis litrovým súdkom, koštovka omšových a archívnych vín, privítanie na radnici, vystúpenie na námestí, spoločné  zaspievanie s pěveckým souborem Moravan (trojhlas moravská Krásna krásna... a naša Široký jarček...) noc v penzióne na námestí, na druhý deň krojovaný sprievod ulicami mesta, vystúpenie na nádvorí zámku a kosenie zámockých záhrad, znovu spoločné piesne s Moravanom, prehliadka zámku a po obede hajde domov na Liptov , kde sme hneď na druhý deň  účinkovali na folklórnych slávnostiach  v L. Sliačoch na X. celoliptovských  Dňoch matky .                      

sadenia Májov

streda, 18 jún 2014 18:18
sadenia Májov

Na ,,Ducha" sme (staršia aj mladšia ) FSk v spolupráci s nadšencami z nižného konca a  za pomoci hasičov v Smrečanoch zasadili najprv na nižnom konci mája a potom na námestí pred kostolom.Čo viac písať, pozrite si radšej fotky  v prílohe.

Rozlúčka so Zdenkom

streda, 18 jún 2014 17:56
Rozlúčka so Zdenkom
 
     Posledná rozlúčka so Zdenkom Moravčíkom– našim dlhoročným členom , spevákom s citom pre melódiu, milovníkom ľudových a hymnických piesní, priateľom. 
     Bolo mu blízke robiť všetko, lebo čo robil, robil rád, ochotne. Tak prirodzene prišiel aj do našej folklórnej skupiny. Jeho účinkovanie začalo v roku 1990, keď začal spolu s ostatnými členmi s nácvikmi v bývalých priestoroch knižnice, v dnešnej materskej škole. Prvýkrát verejne vystúpil v putovnom vianočnom programe v Liptovskom Mikuláši s názvom Daj Boh šťastia tejto zemi, kde domácich – rodinu, ku ktorej prichádzajú vinšovníci – koledníci, vytvárali na scéne práve Smrečanci. Svoj pozitívny vzťah k spevu a osobitne k ľudovej piesni  však prejavil už oveľa skôr, už od chlapčenských liet pri rôznych spoločenských a kultúrnych akciách.   
     Účinkoval vo všetkých programoch našej folklórnej skupiny – doma, v Smrečanoch i na festivaloch v Liptovskej Tepličke, Sliačoch, Malatinej, Lúčkach, poľskom Žywci, maďarskej Pilíšskej Čabe, Východnej, Habovke. Jeho danosti a schopnosti ho v našich zvykoslovných pásmach predurčovali na postavy rozvážnych, zodpovedných, rozhodujúcich chlapov. Vždy bol vedúcou osobnosťou našej skupiny a jeho názor mal veľkú váhu. 
     Srdcu blízke mu boli ovčiarske a pastierske zvyky, piesne a vždy vedel, na ktorom salaši majú tú najlepšiu žinčicu. Veľmi rád si vychutnával atmosféru folklórnych festivalov a slávností, v jemu najbližšom prostredí prírody... 
     Zdenko, ten pokoj, ktorý si chodil načerpať do našich hôr, už prišiel. Rozprestiera sa nad Barancom, nad vrcholkami smrekov, nad kosodrevinou, nad poľami a nad rozkvitnutými lúkami, čakajúcim na svojho kosca. Nad našou dedinou a – veríme - aj nad tebou. Ďakujeme ti za tvoj spev, tvoju zmierlivosť, tvoj nadhľad, tvoju prácu a pomoc, humor i porozumenie. Za možnosť byť s tebou a prostredníctvom teba stať sa lepšími.
     Nezabudnuteľný si bol ako richtár pri lapaní vlkov. A tak by sme sa s tebou, Zdenko, rozlúčili tvojou replikou z lapačky: ,,Nuž,  keď sme dnes štyroch vlkov a dve líšky lapili, treba dobrú robotu zavŕšiť a oldomáš vypiť. Vypime si, aby sa nám vlci a líšky množili, aby sme ich čo najviac do sietí lapili a aby nám dau Pán Boh sily, žeby sme tie zvery, tak ako dnes, šťastlivo lapili!
 
PS:
  Pod horou ovos drobný, kosí ho šuhaj hodný...

Touto piesňou si nás vyprevádzal na javisko, spevom, v rukách kosy, neúprosný osud: Zradná kosa! Máš len trávu kosiť!

Hlávka Ťa už pobolieva, vinšuješ nám šťastie, zdravie.....Kruté slová v piesňach, zvykoch - veď sa zvykne vravieť .

Na posledný fašiang, splnila sa hrozba slov. Lanský bol Tvoj posledný,

Keby som bol vtáčkom, letel by som za les...    Splnil sa Ti sen. Len nik nechcel, že už dnes!

Odišiel si, vzácny človek, odišiel si preč, teč, vodička, potichučky, teč, vodička, teč....

 

Idú máje, odkazujem , nevládzem za Vami, postavte si sami. Na vrch stužku s úcty všetkej,Jednu mne. Aj pani učiteľke!

Hora, hora, vysoká si ....., vždy som Ťa mal rád, prišiel Tvoj čas, hora, teraz mi to vráť!

 

 
 

fašiangový sprievod

streda, 18 jún 2014 17:40
fašiangový sprievod

OÚ Smrečany v spolupráci s folklórnou skupinou, mládežou a nadšenými jednotlivcami opäť fašiangovali obcou. Viac foto v prílohe

top