slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Prvý adventný koncert v L.Mikuláši

piatok, 25 december 2015 17:28
Prvý adventný koncert v L.Mikuláši

  Liptovské kultúrne stredisko pripravilo na prvú adventnú nedeľu 29. novembra 2015 prvý adventný koncert s názvom Predvianočný čas. Folklórna skupina zo Smrečian,  spolu s Poludnicou zo Závažnej Poruby a detským folklórnym súborom Štrbianček zo Štrby previedli preplnené nádvorie NKP Čierny orol zvykmi adventného obdobia od Kataríny až po Štedrý večer. Sviatočnú atmosféru na nádvorí dotvárali remeselníci s tradičnými výrobkami a voňavou medovinou.  Druhá adventná nedeľa sa už niesla v tradičnom duchu rozsvietenia vianočného stromčeka v Smrečanoch, spojená s príchodom Mikuláša s darčekmi pre deti z našej obce. Tieto predvianočné „smrečské minitrhy“,  na ktorých naša materská škôlka ponúka rôzne vianočné ozdoby, ktoré urobili škôlkári so svojimi pani učiteľkami a rodičmi, mala aj svoj   kultúrny program, v ktorom  sa okrem detí zo škôlky zúčastnili aj deti z folklórnej skupiny zo Smrečian a samozrejme FSk Smrečany. Obec Smrečany ponúkla predvianočný punč-grog. Námestíčko pred kostolom  bolo v tento hmlistý podvečer pomerne slušne zaplnené.

 Milí spoluobčania, na záver vám členovia FSk Smrečany posielajú vianočný vinš:

Mnohovážení páni hospodári! Pri príchode našom zvestujeme vám radosť velikú, ktorá bude celému svetu: „Narodiu sa nám Spasiteľ, všetkého sveta vykupiteľ.“   Keď to pastieri počuli, po domach šli a vinšuvali, tak  aj my vám vinšujeme, aby vás ten novorodený pán Ježiš Kristus od všelijakej zlej príhody zachrániť ráčiu, ako vás, tak podobne aj dom váš, aby ste stále hodne úžitku mali, aby ste aj nám, pastierom, k živnosti dopomôcť mohli a pritom vám vinšujeme šťastlivie a veselie sviatky.

Česko-slovenské dni v Plzni

piatok, 25 december 2015 17:24
Česko-slovenské dni v Plzni

Na pozvanie rodiny Sochorovcov  sa FSk  Smrečany zúčastnila 24. - 25. októbra 12. ročníka česko-slovenských dní  v Plzni. Zájazdu sa okrem členov skupiny zúčastnili aj zástupcovia obce, občania Smrečian a mládež - konfirmandi s pánom  farárom z cirkevného zboru ECAV, ktorý si pripomenul svoje niekdajšie pôsobenie v tomto krajskom meste na západe Čiech. Pán Ladislav Hološ (SAD Liorbus) poskytol za dobrú cenu autobus, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.V sobotu sme hneď po príchode absolvovali prehliadku historického centra mesta, po obede sme mali exkurziu v najväčšom pivovare v Československu, kde sme mohli okoštovať penivý mok priamo z drevených sudov. Večera bola v reštaurácii, kde by sa pomestili všetci občania našej obce.Nedeľa sa niesla vo folklórnom duchu - na Chodskom námestí sme mali tri rovnaké  vstupy, ktorými sme Plzňákom ukázali, ako sa voľakedy v našom chotári vlci lapali a ako sa hotuvala výbava pre budúcu nevestu - so všetkým, čo k tomu patrí. Večierkom sme boli na službách božích, ktoré celebroval pán farár Šipka. Tu sme aj zaspievali pesničku. Po skončení sme boli pozvaní na občerstvenie, ktoré organizoval  CZ ECAV Plzeň a potom  sme sa nôckou pobrali na ďalekú cestu na Liptov.

 

L.Sliače - nositelia tradícii

piatok, 25 december 2015 17:21
L.Sliače - nositelia tradícii

Liptovské Sliače - regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií

     Prehliadka sa konala 3. mája  a po troch rokoch sa opäť stretli folklórne skupiny z horného Liptova - okres Liptovský Mikuláš (Stráne z Važca, Kriváň z Východnej, Poludnica zo Závažnej Poruby, my - Smrečanci) a za dolný Liptov – okres Ružomberok (Likava z Likavky, Sliačanka z Liptovských Sliačov a Ostrô z Bieleho Potoka). Podujatie ,,Nositelia tradícii“  predstavuje prácu folklórnych skupín, ktoré sa  tematicky zameriavajú na zvykoslovné témy - výročné, rodinné, pracovné. My sme sa prehliadky zúčastnili s programom ,,Hotuvanie výbavy„ (hotovanie výbavy pre budúcu nevestu starými ženami, vyšívanie monogramov dievkami a cielená návšteva obstarožných mládencov prezlečených za maškary).

     Na rozborovom seminári odborná porota zhodnotila vysokú a vyrovnanú úroveň folklórnych skupín na Liptove, ktorú prirovnávali dokonca ku krajskej prehliadke. Nakoniec sme obsadili zlaté - najvyššie pásmo spolu so všetkými skupinami z horného Liptova. Okres Liptovský Mikuláš na krajskej prehliadke budú reprezentovať dve folklórne skupiny - Važec a Východná, čo svedčí o vyrovnanosti prehliadky. My sme boli s naším programom nadmieru spokojní a chceme poďakovať všetkým, ktorí  sa na tomto divácky peknom a zaujímavom bloku podieľali.

Vlkolinec

piatok, 25 december 2015 17:09
Vlkolinec

Kosenie vo Vlkolínci ... bolo len ukážkou robôt a života počas kosenia letných lúk.

Občianske združenie Vlkolínec a Mesto Ružomberok otvorili turistom brány do leta podujatím Fujara znej Vlkolíncom. V rámci tohto programu sme vystúpili i my, Smrečanci, aby sme ukázali, že v minulosti ľudia robotu brali nielen ako možnosť priučiť svojich potomkov bežným pracovným povinnostiam, ale každodenné stretnutia využili aj ako zdroj zábavy – život brali s im príznačným humorom...    Slnce a vietor nám pomohli pri sušení sena, oko sa potešilo z krásneho prostredia a prírody, my zo stretnutia so známymi a vďačnými divákmi.

Smrečancom ,aj návštevníkom Smrečian prajeme príjemné a pohodové leto.

FSK Smrečany

Fašiangový sprievod

piatok, 25 december 2015 17:07
Fašiangový sprievod

Aj tento rok boli....Čo písať.... , radšej si pozrite fotky v prílohe.

Pastoralka v Zywci

piatok, 25 december 2015 16:41
Pastoralka v Zywci

MestoL.Mikuláš, ktoré na súťažnú prehliadku Vianočných kolied a pastierských piesní do poľského Zywca vyslalo svoj detský folklórny súbor Ďumbier, nám ponúklo možnosť prezentovať časť nášho vianočného programu.Prehliadky sa zúčastnili kolektívy a jednotlivci z domáceho Poľska, Česka, Maďarska a my spolu s Ďumbierom sme reprezentovali Slovensko. FSk Smrečany si doniesla aj ocenenia : jednu striebornú a dve bronzové  betlehemské hviezdy za naše účinkovanie ( jednotlivci a kolektív). No okrem iného aj ďaľšie skúsenosti z  verejných  a zahraničných  vystúpení. 

PF 2015

sobota, 10 január 2015 13:42
PF 2015

FSk Smrečany ďakuje za spoluprácu a v roku 2015 všetkým  praje hodne štastia, zdravia ,spokojnosti a hojného požehnania.

Predvianočný a Vianočný čas

sobota, 10 január 2015 13:25
Predvianočný a Vianočný čas

Tak ako posledné roky aj  záver tohto roku sa  sa niesol v znamení adventnu, kde sme spolu s deťmi rozsvietili vianočný stromček, privítali Mikuláša.Po Vianociach sme si boli zakoledovať sami sebe a naším členom , ktorí úž nechodia medzi nás a po sviatkoch sme vinšovali a koledovali v oboch našich kostoloch.Spríjemnili sme myslím nielen  sebe , ale aj spoluobčanom najkrajšie sviatky roku.

Kroměříž

nedeľa, 14 september 2014 17:46
Kroměříž

Rekordný počet účastníkov  sa tento rok vydal v slávnostnom sprievode kroměřížskymi ulicami pri príležitosti Dožiniek Zlínského kraja. V krojoch svojho rodného regiónu sem v sobotu 23. augusta prišlo takmer deväť stoviek ľudí z Hané, Valašska , Slovácka aj Slovenska , aby spoločne s niekoľko tisíckami návštevníkov v Kroměříži oslávili úspešný koniec žatvy. A podľa tunajších poľnohospodárov  tohoročná  úroda  dopadla veľmi dobre. Pôvodný význam dožiniek už dnes ľudia vnímajú  len ojedinele a dožinky v obnovenej  podobe  sú predovšetkým veľkým folklórnym sviatkom. A práve folklórnym zoskupeniam celé slávnosti patrili. Začiatok v piatok podvečer a pokračovalo to v sobotu dopoludnia  slávnostným  sprievodom mestom, v čele ktorého šli krojovaní jazdci na koňoch za nimi kočiarové záprahy,a cca 900 v krojoch svojho regiónu poobliekaných účinkujúcich.  Domáci odovzdaním venca hospodárovi (hajtmanovi- županovi  Zlínského kraja) prešli k vyhodnoteniu ankety Regionálna potravina. Potom už nasledovali vystúpenia  speváckych,  tanečných a hudobných súborov, ktoré sa vystriedali na Veľkom námestí i na vedľajších scénach na nádvorí Arcibiskupského zámku a tiež na dvore Starého pivovaru. A ako sa tam zasiala naša folklórna skupina? Nuž, požiadali nás z mesta Ružomberok. A čo má Ružomberok  s mestom Kroměříž ?Majú jednu vec spoločnú –UNESCO. Ružomberok má Vlkolínec zapísaný do zoznamu svetových kultúrnych pamiatok a Kroměříž  Arcibiskupský zámok a priľahlé zámocké záhrady. Mesto Ružomberok cez fond regionálneho rozvoja urobilo projekt , o spolupráci ktorého súčasťou boli aj  dožinkové slávnosti, na ktorých sa zúčastnili aj remeselníci z Ružomberku a my.  Prehliadka obrovských arcibiskupských vínnych pivníc s najväčším v českej republike 20 tis litrovým súdkom, koštovka omšových a archívnych vín, privítanie na radnici, vystúpenie na námestí, spoločné  zaspievanie s pěveckým souborem Moravan (trojhlas moravská Krásna krásna... a naša Široký jarček...) noc v penzióne na námestí, na druhý deň krojovaný sprievod ulicami mesta, vystúpenie na nádvorí zámku a kosenie zámockých záhrad, znovu spoločné piesne s Moravanom, prehliadka zámku a po obede hajde domov na Liptov , kde sme hneď na druhý deň  účinkovali na folklórnych slávnostiach  v L. Sliačoch na X. celoliptovských  Dňoch matky .                      

sadenia Májov

streda, 18 jún 2014 18:18
sadenia Májov

Na ,,Ducha" sme (staršia aj mladšia ) FSk v spolupráci s nadšencami z nižného konca a  za pomoci hasičov v Smrečanoch zasadili najprv na nižnom konci mája a potom na námestí pred kostolom.Čo viac písať, pozrite si radšej fotky  v prílohe.

top