slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Ročník 2018 (4)

Liečivá moc byliniek

pondelok, 14 máj 2018 00:00
Liečivá moc byliniek
13. mája, na Deň matiek - najkrajší sviatok v roku, sme sa po programe venovanom mamičkám presunuli do spoločenskej miestnosti, kde sa konalo stretnutie s Ing. Edith Katarínou Černotovou. Pani Katka z Liptovského Hrádku nám prišla porozprávať o bylinkách a ich liečivých účinkoch na ľudský organizmus. Priniesla so sebou aj svoje knihy s receptami na rôzne choroby, maceráty, maste a iné produkty. Pani Katka bylinky nielen veľa rokov, s láskou a úctou k prírode, zbiera ale všetko z nich aj sama pripravuje. Veľmi rada pomáha ľuďom a konzultuje ich problémy osobne alebo cez e-maily. Neviem, kedy to všetko stihne. Ako mi pri rozhovore povedala - "telefóny dvíham od 12. do polnoci". Je to skutočne obdivuhodná žena s veľkým srdcom. Nazvala by som ju náš národný poklad. Ľudí s podobnými skúsenosťami už nie je medzi nami veľa. Mali by sme sa vrátiť k prírode, kým ešte tie vzácne liečivé bylinky rastú a má nám kto poradiť. Verím, že všetkým 17 zúčastneným dala pani Katka svojimi radami do života veľa. V prípade záujmu o kontakt vám ho rada poskytnem osobne (č. d. 241). 
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová
 

Jarná brigáda

nedeľa, 22 apríl 2018 00:00
Jarná brigáda
Dňa 11. apríla 2018 sme zveľaďovali okolie pamätníka pri kultúrnom dome. Na jarnej brigáde sa nás zišlo 11. Pri peknom počasí a celkom hojnom počte nám išla robota od ruky. Na záver akcie priniesla Zuzka Šiarniková malé občerstvenie ako poďakovanie od pána starostu Ing. Vladka Šiarnika. Brigádovalo sa aj na detskom ihrisku, kde sa do zveľaďovacích prác zapojilo 6 členiek a niektoré so sebou vzali aj svoje šikovné ratolesti.
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová

Návrat k ľudovým tradíciám

nedeľa, 22 apríl 2018 00:00
Návrat k ľudovým tradíciám
Slnečné nedeľné popoludnie 15. apríla 2018 sa nieslo v duchu ľudových tradícií. Túto vydarenú akciu otvorila miestna Folklórna skupina úryvkom z pásma s ovčiarskou tematikou. Po ňom sme už boli všetci dobre naladení na tú správnu nôtu a v spoločenskej sále kultúrneho domu sme sa mohli pokochať tradičnými výrobkami. Exponátov bolo neúrekom. Najpočetnejšie zastúpenie z desiatich vystavovateľov mal pán Pavol Mudroň, ktorý priniesol okolo osemdesiat exponátov. Nielen priniesol ale aj vlastnoručne vyrobil. Práci s drevom sa venuje, ako mi pri rozhovore povedal, už od čias svojej vojenčiny. Keď nájde vhodný kus dreva vytvorí z neho misku, píšťalku alebo dokonca fujaru, ktorú vie aj rozozvučať. Pán Mudroň rád pracuje aj s kožou a kovom. Výstavu v nedeľu poctilo návštevou 48 ľudí. Pre veľký záujem bola výstava sprístupnená aj v pondelok dopoludnia, kedy si ju prišlo pozrieť 18 detí z miestnej materskej školy a 12 klientov z domu sociálnych služieb. Ďakujeme všetkým ktorí sa na tejto krásnej akcii podieľali. 
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová
 

Výročná členská schôdza

piatok, 23 február 2018 00:00
Výročná členská schôdza
Dňa 17. februára 2018 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu na výročnej členskej schôdzi počas ktorej sme vyhodnotili našu činnosť v roku 2017 a naplánovali si aktivity na rok 2018. Členov a členiek bolo spolu 43 a pozvanie prijal starosta Smrečian Ing. Vladimír Šiarnik. Schôdzu otvorila a zúčastnených privítala predsedníčka spolku Vierka Moravčíková. Potom nás hrou na husle potešil Adrián Adamík zo Smrečian. Nasledovala voľba návrhovej komisie, obsiahla správa o činnosti spolku v roku 2017, správa o hospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018 a správa kontrolnej a revíznej komisie. Pán starosta vo svojom príhovore vyhodnotil činnosť spolku ako pestrú a prospešnú. Vyzdvihol najmä jeho aktivity zamerané na získavanie bezpríspevkových darcov krvi, ktorých počet sa každoročne zvyšuje, aktivity zamerané na pomoc sociálne slabším rodinám, starším a chorým spoluobčanom. V závere oficiálnej časti programu sa zúčastnení oboznámili s návrhom plánovaných aktivít spolku na rok 2018, ku ktorému sa mohli vyjadriť a svojimi nápadmi prispieť v diskusii.  Náš spolok sa rozrastá a v súčasnosti má 77 členiek a 5 členov. 
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová
 
  
 
top