slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Pietna spomienka v Žiarskej doline

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

23.októbra: Piesňou Zaspievalo vtáča na kosodrevine sme sa znovu zúčastnili pietnej spomienky obetí horských nešťastí v Žiarskej doline. Po skončení sme si zaspievali spolu s Goralmi zo Zakopaného             

koncom novembra sme si folklórna skupina urobili zhodnotenie celej sezóny spojené s kapustnicou a premietaním filmov a fotiek z vystúpení,ktoré sme absolvovali v danom roku. Zároveň sme sa zaregistrovali na ministerstve vnútra a vytvorili občianske združenie FS Smrečany.

.

Príloha

Tvorivosť bez hraníc a času

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

21.októbra : V L.Mikuláši  na pozvanie liptovského kultúrneho strediska sme sa zúčastnili podujatia Tvorivosť bez hraníc a času--remeselnícky Liptovský dvor. Podujatie sa  robilo a financovalo z fondov EU cezhraničnej spolupráce s Poľskom. Vystupovali sme  s pásmom  poďakovanie za úrodu - Dožinky . Vystúpenie bolo v Čiernom Orli.

.

Príloha

Jánske zvyky v skanzene v Pribyline

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

Jún:  Sadenia májov pre obec spolu so zväzom mladých v Smrečanoch  a spievanie pri KD kde bolo malé počastovanie.

26.júna :V rámci Jánskych zvykov v skanzene v Pribyline sme vystupovali s scénickým programom ,,kosenie na Jána a na lúkach v Michalove “ 30 min program je aj sfilmovaný.

.

.

Príloha

Od Katreny do Troch kráľov

utorok, 21 január 2014 17:06

6.január: Premiéra hodinového programu,,Od Katreny do Troch Kráľov“ s pásmo predvianočných

               a vianočných zvykov     vnašom kultúrnom dome v Smrečanoch, (je to aj sfilmované)

9.január. S programom,,Od Katreny do Troch Kráľov“   sme boli aj v susednej obci Žiar

Veruže mi zahraj, Šaffova ostroha, Tanečný dom v Smrečanoch

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

12. mája t.r. žila Obec Smrečany  folklórom.  Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš  usporiadalo  v  našom malom  kultúrnom dome  regionálnu postupovú prehliadku  hudobného folklóru dospelých“ VERU ŽE  MI ZAHRAJ“ a krajskú postupovú súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci „ŠAFFOVA OSTROHA“.

I keď počasie sa v sobotu mierne pokazilo, nenarušilo pozitívnu atmosféru zúčastneným. Už pri vstupe do priestoru podujatia, naše mladé devy ponúkali trochu  hanblivý úsmev a výborné domáce koláče.  Ľudové tóny  zaujali  domácich priaznivcov folklóru  i divákov zo širokého okolia v hojnom počte. Domáci zástupcovia - ženská spevácka skupina, prezentovali  svadobné ,,Maradíky „  a muži - pastierske ,, Hej valasi, valasi „. Sólistov zastupovali  dlhoroční speváci s vyzretými hlasmi p. Božka Triznová,a p. Emo Trizna. Za začínajúcicch sólistov sa na javisko postavila  Daša Labašková. V inštrumentalistoch  Jaro Hrnčiar v hre na heligónke, ten aj postúpil na krajskú prehliadku -srdečne blahoželáme. Zuzana Mudroňová taktiež s heligónkou  zaujala a bavila sa s  publikom a  milo prekvapil  hrou na píšťalkách Samko Trizna.

Kým odborná komisia hodnotila prehliadku a určila víťazov postupujúcich do vyšších súťaží, nastúpili na parket šikovné lektorky tanca a pri živej  ľudovej hudbe (zo 10muzikantov) učili záujemcov tanečné kroky tancov z Abova a Kostelca.

Pri kvalitnej muzike sa to na parkete rozbalilo a  sobotný večer ubehol ako keď bičom plesne .  Až v  hlbokej noci  chtiac- nechtiac sa účastníci vydareného večera museli rozísť domov.

 Za účasť patrí  vrelé poďakovanie  všetkým účinkujúcim. Sú skutočnými nositeľmi ľudových tradícií , prenášajúc ich z generácie na generáciu. A hlavne, robia to  z lásky a chuti  zaspievať si. Samozrejme poďakovanie aj divákom , ktorí vytvorili  v ,,Našom Dome“ úžasnú atmosféru . Veď ktož ho vie, kedy    podujatie takého rozsahu opäť zavíta do Smrečian. Ešte raz  srdečná vďaka za skvelý zážitok.

Príloha

Namiesto rozlúčky

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

Folklórna skupina zo Smrečian začala písať svoje anály pred 33. rokmi. Väčšina zápisov má radostný obsah, ktorý dokumentuje priebeh nácvikov, vystúpení a ostatných aktivít. Ťažšou rukou sú písané texty, kde členstvo vo folklórnej skupine nahrádza večnosť...

     26. máj 2012 priniesol správu o tom, že jedno srdce vyčerpalo svoj limit úderov na svojej pozemskej púti. „Naša“ pani učiteľka, duša miestneho folklóru a kultúry v Smrečanoch, našla svoj pokoj.  Každému sa v mysli vynorilo množstvo otázok: Ako to? Veď som ju ráno stretol... Čo sa stalo? Veď ju ešte toľkí potrebujeme! Veď ešte ideme robiť nový program a kto nás bude držať pri tom „starom“, pôvodnom? Veď...

     Pani učiteľka nám všetkým po celý svoj život ukazovala, ako sa majú riešiť veci: Keď môžeš pomôcť, pomôž. Keď vieš poradiť, poraď. Keď chceš dať, daj hneď a zo srdca. Keď vidíš snahu, povzbuď, pochváľ. Keď môžeš splniť prosbu kohokoľvek, vyhovej... Rob všetko tak, aby si zanechal dobrú stopu u toho druhého – on sa to od teba naučí a bude učiteľom ďalším. Odišla s vierou, že jej príklad v nás ostal, že sa už budeme vedieť popasovať so životom.

     Každý z nás mal dosť toho, čo by ešte chcel pani učiteľke povedať. Mnohí to iste aj urobili, povedali  jej o svojich radostiach i boliestkach tam hore, do neba...

    My, členovia Folklórnej skupiny zo Smrečian, jej aj teraz a takto a určite nie posledný raz hovoríme: „Ďakujeme. Ďakujeme za možnosť byť s Vami. Ďakujeme za láskavosť, s ktorou ste nás učili to, čo ste vedeli. Ďakujeme za dobré slovo, milý úsmev, povzbudenia, vianočné oblátky, stisk ruky, objatie, ... Ďakujeme.“

     Pani učiteľku sme v piatok podvečer  (25. mája) – ani nevediac – vyprevádzali do nemocnice spevmi ; mali sme pravidelný nácvik, skúšali sme prespevovať  pesničky ku stavaniu májov. Veríme, že už počuje spevy krajšie, je pri Tom, ktorý ju po celý čas viedol a ochraňoval, no i napriek tomu si tam hore rada vypočuje aj nás.

                                                                 členovia Folklórnej skupiny zo Smrečian

Príloha

Fašiangový sprievod

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

18.februára  sa Fašiangového  sprievodu obcou so začiatkom o 10 hod. a koncom o 15 hodine  v dome F. Kráľa zúčastnila ,alebo jadro  sprievodu robila FS Smrečany                    

 17.marca : krátke spevácke vystúpenie na výročnej schôdzi záhradkárov.

Príloha

Stoličné dni , Čierny Orol L.Mikuláš

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

23 júna: v Liptovskom Mikuláši v rámci ,,stoličných dní“ na pozvanie liptovského kultúrneho strediska sme sa zúčastnili na podujatí:,,Tvorivosť bez hraníc a času -remeselnícky Liptovský dvor a tvorivé remeselné dielne „ Projekt bol spolu financovaný EU v rámci poľsko -slovenskej cezhraničnej spolupráce . Na nádvorí Čierneho orla sme vystupovali v dvoch polhodinových blokoch. Ženské maradíky, sólo Emo Trizna , Jaro Hrnčiar na heligónke a program,, na lúkach“.  V druhom bloku: hra na píštaľkách Samo Trizna a chlapské -valaské a program ,,lapačka vlkov“.

Príloha

Pozvánka na FF do Východnej

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

28.júna: Pozvánka na folklórne slávnosti do Východnej  v Liptovskom Hrádku . V rámci festivalovej pozvánky sme pre Hrádočanov v kultúrnom dome  spolu s folklórnymi  súbormi Gergana - Bulharsko a Kolkha -Gruzinsko urobili atmosféru v predvečer 58 roč FF vo Východnej. V pozvánke učinkovala celá folkl. skupina .Na druhý deň ,  29.júna  sme zase na námestí osloboditeľov pozývali Mikulášťanov .. Pozvánku sme začali valaskými piesňami po nás išli FS Gergana - Bulharsko a Kolkha -Gruzinsko a záver patril tanečnej skupine Vrbové prútie s tancami z Východnej.

Príloha

XXII. Bačovské dni

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

15.júla  sme boli pozvaní oravským kultúrnym strediskom na  12.ročník  Bačovských dní   v obci Malatiná na Orave. Na tomto festivale valaskej kultúry  popri koštovkách ovčích syrov , žinčice , bryndze  a súťaží ,,mis“ Jahňa a v plieskaní bičom, bol aj folklórny program  v jednom z najkrajších prírodných anfiteátrov. Tu sme učinkovali v záverčnom programe  spolu s FS Goral zo Suchej Hory, Javorníček z Hvozdnice,Liptov z Ružomberka a s folklórnymi  súbormi z Čiech a Poľska.

Príloha

top