slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Účtovná závierka 2016 - MP-PS Smrečany

utorok, 07 marec 2017 19:27

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016 - Majitelia pôdy-Pozemkové spoločenstvo Smrečany.

Pozvánka na valné zhromaždenie podielnikov

pondelok, 01 február 2016 20:31

Pozvánka na valné zhromaždenie podielnikov, ktoré sa uskutoční dňa 7. marca 2015 o 9.00 hod. v Kultúrnom dome v Smrečanoch.

Prezentácia členov valného zhromaždenia začne o 8.00 hod.


Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba mandátovej, volebnej, návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Správa výboru o činnosti a hospodárení pozemkového spoločenstva za rok 2014, návrh na rozdelenie zisku podľa hospodárskych stredísk
5. Správa dozornej rady
6. Správa mandátovej komisie
7. Plán práce v lese a na lesných porastoch na rok 2015
8. Doplňujúce voľby predsedu spoločenstva
9. Ukončenie valného zhromaždenia

top