slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

PROJEKT OD DOMU K DOMU...

streda, 29 január 2014 22:35

Stará škola, občianske združenie Vás pozýva do svojej remeselnej dielne v bývalej evanjelickej škole, v budove Materskej školy.


Stretnutia sú bezplatné. Projekt Od domu k domu... finančne podporila Komunitná nadácia Liptov.


Viac informácií v prílohe...

Príloha

Remeselná dielňa STARÁ ŠKOLA v SMREČANOCH

streda, 29 január 2014 22:34

Stará škola – škola, ktorá sa snaží o starý poctivý postup k remeselnej práci, avšak vždy s novými nápadmi, postupmi  a radosťou.

Naša remeselná dielňa s názvom "Stará škola" je už viac ako rok miestom stretávania sa ľudí, ktorí sa zaujímajú o výrobu keramiky a skla, výtvarnú výchovu, či iné remeselné aktivity – príležitostné kurzy košikárstva, drôtovania, filcovania...

V rámci tematických sobôt si naši návštevníci postupne osvojujú rôzne techniky tvorby keramiky od modelovania po vytáčanie na hrnčiarskom kruhu, ďalšie postupy úprav až po finálny výrobok. Víkendy keramiky sa striedajú s inými remeselnými dielňami.

Podľa záujmu dokážeme dohodnúť lektorov a zorganizovať aj iné podujatia. Osvedčili sa organizované terapeutické stretnutia ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva (Diagnostické centrum zo Smrečian, absolventi Špeciálnej školy v Liptovskom Mikuláši), letné tábory (Špeciálna škola z Vrbového), tvorivá aktivita v rámci firemných podujatí.

Do ponuky pravidelných činností patria aj vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy. Druhý rok takto pracujeme každú stredu od 16:00 do 18:00 h. Výuka je individuálna podľa potrieb žiaka / študenta: relax, záujem ako hobby, príprava na prijímačky. Lektorom je pedagóg výtvarnej výchovy.

V tomto roku by sme chceli usporiadať letný „prímestský“ tábor tematicky zameraný na modelovanie z hliny, podľa záujmu aj iné výtvarné činnosti.

Sledujte, prosím, našu stránku www.staraskola.webnode.sk, kde sú vždy vyhlásené konkrétne aktuálne dátumy a oznamy.

Vážení občania Smrečian, naša voľba založiť si remeselnú dielňu formou školy u Vás, padla z viacerých dôvodov.
V prvom rade kvôli veľmi príjemnému vzhľadu obce, pre jej bohatý kultúrny a spolkový život, polohu z hľadiska turistického ruchu, a hlavne sme tu našli veľmi príjemných ľudí, ktorí podporili našu myšlienku. Veríme, že naša dielňa bude prinášať úžitok a radosť aj Vám.

Foto z našich produktov v prílohe.

Príloha

top