slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Liečivá moc byliniek

pondelok, 14 máj 2018 00:00
Liečivá moc byliniek
13. mája, na Deň matiek - najkrajší sviatok v roku, sme sa po programe venovanom mamičkám presunuli do spoločenskej miestnosti, kde sa konalo stretnutie s Ing. Edith Katarínou Černotovou. Pani Katka z Liptovského Hrádku nám prišla porozprávať o bylinkách a ich liečivých účinkoch na ľudský organizmus. Priniesla so sebou aj svoje knihy s receptami na rôzne choroby, maceráty, maste a iné produkty. Pani Katka bylinky nielen veľa rokov, s láskou a úctou k prírode, zbiera ale všetko z nich aj sama pripravuje. Veľmi rada pomáha ľuďom a konzultuje ich problémy osobne alebo cez e-maily. Neviem, kedy to všetko stihne. Ako mi pri rozhovore povedala - "telefóny dvíham od 12. do polnoci". Je to skutočne obdivuhodná žena s veľkým srdcom. Nazvala by som ju náš národný poklad. Ľudí s podobnými skúsenosťami už nie je medzi nami veľa. Mali by sme sa vrátiť k prírode, kým ešte tie vzácne liečivé bylinky rastú a má nám kto poradiť. Verím, že všetkým 17 zúčastneným dala pani Katka svojimi radami do života veľa. V prípade záujmu o kontakt vám ho rada poskytnem osobne (č. d. 241). 
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová
 

Jarná brigáda

nedeľa, 22 apríl 2018 00:00
Jarná brigáda
Dňa 11. apríla 2018 sme zveľaďovali okolie pamätníka pri kultúrnom dome. Na jarnej brigáde sa nás zišlo 11. Pri peknom počasí a celkom hojnom počte nám išla robota od ruky. Na záver akcie priniesla Zuzka Šiarniková malé občerstvenie ako poďakovanie od pána starostu Ing. Vladka Šiarnika. Brigádovalo sa aj na detskom ihrisku, kde sa do zveľaďovacích prác zapojilo 6 členiek a niektoré so sebou vzali aj svoje šikovné ratolesti.
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová

Návrat k ľudovým tradíciám

nedeľa, 22 apríl 2018 00:00
Návrat k ľudovým tradíciám
Slnečné nedeľné popoludnie 15. apríla 2018 sa nieslo v duchu ľudových tradícií. Túto vydarenú akciu otvorila miestna Folklórna skupina úryvkom z pásma s ovčiarskou tematikou. Po ňom sme už boli všetci dobre naladení na tú správnu nôtu a v spoločenskej sále kultúrneho domu sme sa mohli pokochať tradičnými výrobkami. Exponátov bolo neúrekom. Najpočetnejšie zastúpenie z desiatich vystavovateľov mal pán Pavol Mudroň, ktorý priniesol okolo osemdesiat exponátov. Nielen priniesol ale aj vlastnoručne vyrobil. Práci s drevom sa venuje, ako mi pri rozhovore povedal, už od čias svojej vojenčiny. Keď nájde vhodný kus dreva vytvorí z neho misku, píšťalku alebo dokonca fujaru, ktorú vie aj rozozvučať. Pán Mudroň rád pracuje aj s kožou a kovom. Výstavu v nedeľu poctilo návštevou 48 ľudí. Pre veľký záujem bola výstava sprístupnená aj v pondelok dopoludnia, kedy si ju prišlo pozrieť 18 detí z miestnej materskej školy a 12 klientov z domu sociálnych služieb. Ďakujeme všetkým ktorí sa na tejto krásnej akcii podieľali. 
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová
 

Výročná členská schôdza

piatok, 23 február 2018 00:00
Výročná členská schôdza
Dňa 17. februára 2018 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu na výročnej členskej schôdzi počas ktorej sme vyhodnotili našu činnosť v roku 2017 a naplánovali si aktivity na rok 2018. Členov a členiek bolo spolu 43 a pozvanie prijal starosta Smrečian Ing. Vladimír Šiarnik. Schôdzu otvorila a zúčastnených privítala predsedníčka spolku Vierka Moravčíková. Potom nás hrou na husle potešil Adrián Adamík zo Smrečian. Nasledovala voľba návrhovej komisie, obsiahla správa o činnosti spolku v roku 2017, správa o hospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018 a správa kontrolnej a revíznej komisie. Pán starosta vo svojom príhovore vyhodnotil činnosť spolku ako pestrú a prospešnú. Vyzdvihol najmä jeho aktivity zamerané na získavanie bezpríspevkových darcov krvi, ktorých počet sa každoročne zvyšuje, aktivity zamerané na pomoc sociálne slabším rodinám, starším a chorým spoluobčanom. V závere oficiálnej časti programu sa zúčastnení oboznámili s návrhom plánovaných aktivít spolku na rok 2018, ku ktorému sa mohli vyjadriť a svojimi nápadmi prispieť v diskusii.  Náš spolok sa rozrastá a v súčasnosti má 77 členiek a 5 členov. 
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová
 
  
 

Poďakovanie darcom krvi

pondelok, 18 december 2017 00:00
Poďakovanie darcom krvi
Nedeľné popoludnie 17. decembra 2017 bolo venované darcom krvi. V kultúrnom dome sme pre nich pripravili tradičné posedenie, ktorého cieľom bolo poďakovať sa im za nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov. Vo svojich príhovoroch sa darcom krvi poďakovali predsedníčka MS Vierka Moravčíková a starosta obce Ing. Vladimír Šiarnik. Ako prejav úcty a vďaky si darcovia prevzali kvietok a symbolické darčeky. Za každý odber boli od OÚ v Smrečanoch odmenení nákupnou poukážkou v hodnote 5 €. V období od 1.12.2016 do 30.11.2017 darovalo krv 37 darcov, odberov bolo 79. Slávnostnú atmosféru tohto príjemného podujatia, ktorého sa zúčastnilo 32 ľudí, umocnili hudobníci z kapely Mince vo fontáne z Liptovského Mikuláša. Spoločná slávnostná večera, ktorú pripravili šikovné gazdinky z výboru MS SČK, bola chutná a atmosféra nezabudnuteľná. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami, želáme veľa zdravia a príjemné vianočné sviatky. 
 
Text a foto: Mgr. Iveta Kročanová

Beh a chôdza za zdravé srdce

sobota, 28 október 2017 00:00
Beh a chôdza za zdravé srdce

 

Dňa 14. októbra 2017 sa konal nultý ročník športového podujatia „Beh a chôdza za zdravé srdce“. Zúčastnilo sa ho 24 detí v 6 kategóriách. Najmladšie z nich, Anetka Matejková a Xavier Dzuroška, mali iba 5 rokov. Najstaršou detskou športovkyňou bola 15 ročná Janka Kozáriková. Dospelých bolo 14 v 2 kategóriách - do 50 rokov a nad 50 rokov. Odovzdaných bolo 11 zlatých, 9 strieborných a 7 bronzových medailí. Všetci zúčastnení dostali Účastnícky list, horalku a mohli sa občerstviť chutnými domácimi zákuskami a teplým čajom. Podujatia sa aktívne zúčastnil aj náš pán starosta Ing. Vladimír Šiarnik. 

 

Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová.

 

S batohom cez hory na MDD

streda, 14 jún 2017 19:44
S batohom cez hory na MDD

V sobotu 10. júna 2017 sa, aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu, konala oslava Medzinárodného dňa detí. Ani dážď nás neodradil a stretli sme sa o 15. hodine pri kultúrnom dome v hojnom počte. Na začiatku deti vytvorili niekoľko tímov a po zaregistrovaní svojej účasti absolvovali viacero stanovíšť, na ktorých plnili rôzne úlohy. Sadili stromčeky, rozpoznávali základné druhy stromov podľa ich listov na konári, odtláčali svoju dlaň na plátno a iné.
My sme si na nich prichystali úlohu zbaliť si batoh na výlet do hory. Deti mali k dispozícii hromadu rôznych vecí, z ktorých mali vybrať to najpotrebnejšie. Následne s batohmi na chrbtoch prekonávali rôzne prekážky. Po absolvovaní všetkých stanovíšť na nich čakal sladký balíček. Na záver sme sa všetci zišli v kultúrnom dome, kde sme si pochutnali na guláši z diviny, koláčikoch, ktoré upiekli naše starostlivé mamy a staré mamy a na cukrovej vate, ktorej výrobu sme si mohli vyskúšať. Vďaka patrí všetkým, ktorý sa podieľali na príprave podujatia a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k radosti v detských očkách.

Text a fotografie: Natália Kročanová

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE

utorok, 04 apríl 2017 23:13
VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE

Jar je tu a Veľká Noc už klope na dvere. Aby sme aj tento rok mali krásne vyzdobené príbytky zišli sme sa v sobotu 1. apríla 2017 v kultúrnom dome. Pod vedením pani Zuzany Furčákovej sme tvorili vlastné veľkonočné aranžmá. Bolo nás 25 aj s deťmi. Zuzka priniesla jednu hotovú jarnú dekoráciu - do starého šuflíka ale aj modernejšie - z vaječných škrupín. Veľkonočnú dekoráciu priniesla na ukážku aj pani Iveta Galicová. Zuzka nám porozprávala o súčasných trendoch v aranžovaní pričom sa zamerala na prírodné materiály. Ukázala nám možnosť aranžovania s použitím brezového dreva, ktorého je v dedine teraz dostatok.

Text a foto (v prílohe): Vierka Moravčíková

RELAX V SOĽNEJ JASKYNI

pondelok, 20 marec 2017 15:11
RELAX V SOĽNEJ JASKYNI Podvečer 10. marca 2017 sme relaxovali v soľnej jaskyni v relaxačnom centre v Liptovskom Mikuláši. Počas jednej hodiny sme si oddýchli a súčasne urobili prospešnú vec pre svoje zdravie. Tajomstvo uzdravenia pobytom v soľnej jaskyni je jednoduché. Ovzdušie v nej je presiaknuté soľou a množstvom minerálov a stopových prvkov v nej obsiahnutých (vápnik, horčík, jód, bróm, selén, zinok, draslík, sodík). Pobytom v takejto jaskyni sa do organizmu vstrebávajú všetky tieto zložky, ktoré sú nevyhnutné pre jeho správne fungovanie. Tým sa telo dostáva do rovnováhy a začína sa uzdravovať samo. Kúry v soľnej jaskyni prebiehajú na polohovateľných lehátkach pri hudbe a svetelných efektoch, ktoré pomáhajú relaxovať a uvoľniť sa. Atmosféru skutočnej jaskyne navodzuje kvapľový strop.

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

sobota, 18 február 2017 18:45
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

Dňa 11. februára 2017 sa v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu konala výročná členská schôdza, počas ktorej sme vyhodnotili naše aktivity v minulom roku a naplánovali činnosť na tento rok. Pozvanie prijali starosta Smrečian Ing. Vladimír Šiarnik, bývalá predsedníčka MS SČK Žiar Mária Kováčová a súčasná predsedníčka spolku v Žiari Jana Ambrózyová.

Schôdzu otvorila Vierka Moravčíková, ktorá zúčastnených privítala a predstavila hostí. Po jej úvodných slovách nás hrou na fujaru, spevom a vlastnou tvorbou pozdravil člen spolku Martin Šimún. Po oficialitách prebiehali družné rozhovory pri chutnom občerstvení, listovaní v kronike a časopise SČK Zvesti. Bolo príjemne a nechcelo sa nám ani domov. Naše aktivity duchaplne zveršoval Martin Šimún. Posúďte sami, želám vám príjemné čítanie.

Mgr. Iveta Kročanová

 

Poprosila ma naša predsedníčka Vierka,
či by som veršom neotvoril tejto schôdze dvierka.
To, že ste sem prišli hádam nebudete banovať,
veď sa mi to možno bude aj trochu rýmovať.
Človeku vraj pomáha k zdraviu rýchla chôdza.
Týmto heslom začína naša dnešná schôdza.
Červený kríž v našej obci je spolok najväčší.
To treba hneď povedať, bez zbytočných rečí.
Smrečania vždy mávali dobré a humánne ciele,
spoločne si pomáhali v každom dobrom diele.
S vďakou spomenutí ako prví
musia byť naši darcovia krvi.
O tom, že tu tvoríme také pekné bratstvo
svedčí aj pre chudobných, vyzbierané šatstvo.
Aj finančnou zbierkou sme pomohli komu bolo treba,
možno za to pôjdeme na konci do neba.
Čert nespí, nevieme, čo sa stane, cez deň a či v noci.
Radšej si mi všetci spravme kurz prvej pomoci.
Na futbalovom turnaji už tradične naša hliadka
ošetrila koleno Janka a či Vladka.
A zas príde leto ... Ako ten čas letí.
Zasa podporíme Medzinárodný deň detí.
V patronáte máme aj SNP pamätník,
vyzdobíme ho zas kvetmi, nespraví to za nás nik.
Našim členkám ku cti slúži pred kostolom krásny záhon ruží.
Kto je šťastný, zdravý a občas sa nudí
nech ide navštíviť chorých, starých ľudí.
Liekom je niekedy aj milé slovíčko,
či pohladkanie na zvráskavené líčko.
Veď aj nám raz bude treba tohto lieku,
nikto nezastaví ten kolobeh veku.
Každý z nás to vie a každý deň tuší ...
Len zdravie je najdrahšie a ten pokoj v duši.
Tak vám ja dnes prajem šťastia, zdravia, veľa krás,
rozdávajte vždy len dobro, veď je v každom z nás.
Červenému krížu nech sa darí v tomto roku.
Komu bude treba, buďme vždy po boku.

(Martin Šimún)

top