slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Výročná členská schôdza

piatok, 23 február 2018 00:00
Výročná členská schôdza
Dňa 17. februára 2018 sme sa zišli v spoločenskej miestnosti Kultúrneho domu na výročnej členskej schôdzi počas ktorej sme vyhodnotili našu činnosť v roku 2017 a naplánovali si aktivity na rok 2018. Členov a členiek bolo spolu 43 a pozvanie prijal starosta Smrečian Ing. Vladimír Šiarnik. Schôdzu otvorila a zúčastnených privítala predsedníčka spolku Vierka Moravčíková. Potom nás hrou na husle potešil Adrián Adamík zo Smrečian. Nasledovala voľba návrhovej komisie, obsiahla správa o činnosti spolku v roku 2017, správa o hospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018 a správa kontrolnej a revíznej komisie. Pán starosta vo svojom príhovore vyhodnotil činnosť spolku ako pestrú a prospešnú. Vyzdvihol najmä jeho aktivity zamerané na získavanie bezpríspevkových darcov krvi, ktorých počet sa každoročne zvyšuje, aktivity zamerané na pomoc sociálne slabším rodinám, starším a chorým spoluobčanom. V závere oficiálnej časti programu sa zúčastnení oboznámili s návrhom plánovaných aktivít spolku na rok 2018, ku ktorému sa mohli vyjadriť a svojimi nápadmi prispieť v diskusii.  Náš spolok sa rozrastá a v súčasnosti má 77 členiek a 5 členov. 
 
Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová
 
  
 

Poďakovanie darcom krvi

pondelok, 18 december 2017 00:00
Poďakovanie darcom krvi
Nedeľné popoludnie 17. decembra 2017 bolo venované darcom krvi. V kultúrnom dome sme pre nich pripravili tradičné posedenie, ktorého cieľom bolo poďakovať sa im za nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov. Vo svojich príhovoroch sa darcom krvi poďakovali predsedníčka MS Vierka Moravčíková a starosta obce Ing. Vladimír Šiarnik. Ako prejav úcty a vďaky si darcovia prevzali kvietok a symbolické darčeky. Za každý odber boli od OÚ v Smrečanoch odmenení nákupnou poukážkou v hodnote 5 €. V období od 1.12.2016 do 30.11.2017 darovalo krv 37 darcov, odberov bolo 79. Slávnostnú atmosféru tohto príjemného podujatia, ktorého sa zúčastnilo 32 ľudí, umocnili hudobníci z kapely Mince vo fontáne z Liptovského Mikuláša. Spoločná slávnostná večera, ktorú pripravili šikovné gazdinky z výboru MS SČK, bola chutná a atmosféra nezabudnuteľná. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami, želáme veľa zdravia a príjemné vianočné sviatky. 
 
Text a foto: Mgr. Iveta Kročanová

Beh a chôdza za zdravé srdce

sobota, 28 október 2017 00:00
Beh a chôdza za zdravé srdce

 

Dňa 14. októbra 2017 sa konal nultý ročník športového podujatia „Beh a chôdza za zdravé srdce“. Zúčastnilo sa ho 24 detí v 6 kategóriách. Najmladšie z nich, Anetka Matejková a Xavier Dzuroška, mali iba 5 rokov. Najstaršou detskou športovkyňou bola 15 ročná Janka Kozáriková. Dospelých bolo 14 v 2 kategóriách - do 50 rokov a nad 50 rokov. Odovzdaných bolo 11 zlatých, 9 strieborných a 7 bronzových medailí. Všetci zúčastnení dostali Účastnícky list, horalku a mohli sa občerstviť chutnými domácimi zákuskami a teplým čajom. Podujatia sa aktívne zúčastnil aj náš pán starosta Ing. Vladimír Šiarnik. 

 

Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová.

 

S batohom cez hory na MDD

streda, 14 jún 2017 19:44
S batohom cez hory na MDD

V sobotu 10. júna 2017 sa, aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu, konala oslava Medzinárodného dňa detí. Ani dážď nás neodradil a stretli sme sa o 15. hodine pri kultúrnom dome v hojnom počte. Na začiatku deti vytvorili niekoľko tímov a po zaregistrovaní svojej účasti absolvovali viacero stanovíšť, na ktorých plnili rôzne úlohy. Sadili stromčeky, rozpoznávali základné druhy stromov podľa ich listov na konári, odtláčali svoju dlaň na plátno a iné.
My sme si na nich prichystali úlohu zbaliť si batoh na výlet do hory. Deti mali k dispozícii hromadu rôznych vecí, z ktorých mali vybrať to najpotrebnejšie. Následne s batohmi na chrbtoch prekonávali rôzne prekážky. Po absolvovaní všetkých stanovíšť na nich čakal sladký balíček. Na záver sme sa všetci zišli v kultúrnom dome, kde sme si pochutnali na guláši z diviny, koláčikoch, ktoré upiekli naše starostlivé mamy a staré mamy a na cukrovej vate, ktorej výrobu sme si mohli vyskúšať. Vďaka patrí všetkým, ktorý sa podieľali na príprave podujatia a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k radosti v detských očkách.

Text a fotografie: Natália Kročanová

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE

utorok, 04 apríl 2017 23:13
VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE

Jar je tu a Veľká Noc už klope na dvere. Aby sme aj tento rok mali krásne vyzdobené príbytky zišli sme sa v sobotu 1. apríla 2017 v kultúrnom dome. Pod vedením pani Zuzany Furčákovej sme tvorili vlastné veľkonočné aranžmá. Bolo nás 25 aj s deťmi. Zuzka priniesla jednu hotovú jarnú dekoráciu - do starého šuflíka ale aj modernejšie - z vaječných škrupín. Veľkonočnú dekoráciu priniesla na ukážku aj pani Iveta Galicová. Zuzka nám porozprávala o súčasných trendoch v aranžovaní pričom sa zamerala na prírodné materiály. Ukázala nám možnosť aranžovania s použitím brezového dreva, ktorého je v dedine teraz dostatok.

Text a foto (v prílohe): Vierka Moravčíková

RELAX V SOĽNEJ JASKYNI

pondelok, 20 marec 2017 15:11
RELAX V SOĽNEJ JASKYNI Podvečer 10. marca 2017 sme relaxovali v soľnej jaskyni v relaxačnom centre v Liptovskom Mikuláši. Počas jednej hodiny sme si oddýchli a súčasne urobili prospešnú vec pre svoje zdravie. Tajomstvo uzdravenia pobytom v soľnej jaskyni je jednoduché. Ovzdušie v nej je presiaknuté soľou a množstvom minerálov a stopových prvkov v nej obsiahnutých (vápnik, horčík, jód, bróm, selén, zinok, draslík, sodík). Pobytom v takejto jaskyni sa do organizmu vstrebávajú všetky tieto zložky, ktoré sú nevyhnutné pre jeho správne fungovanie. Tým sa telo dostáva do rovnováhy a začína sa uzdravovať samo. Kúry v soľnej jaskyni prebiehajú na polohovateľných lehátkach pri hudbe a svetelných efektoch, ktoré pomáhajú relaxovať a uvoľniť sa. Atmosféru skutočnej jaskyne navodzuje kvapľový strop.

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

sobota, 18 február 2017 18:45
VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

Dňa 11. februára 2017 sa v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu konala výročná členská schôdza, počas ktorej sme vyhodnotili naše aktivity v minulom roku a naplánovali činnosť na tento rok. Pozvanie prijali starosta Smrečian Ing. Vladimír Šiarnik, bývalá predsedníčka MS SČK Žiar Mária Kováčová a súčasná predsedníčka spolku v Žiari Jana Ambrózyová.

Schôdzu otvorila Vierka Moravčíková, ktorá zúčastnených privítala a predstavila hostí. Po jej úvodných slovách nás hrou na fujaru, spevom a vlastnou tvorbou pozdravil člen spolku Martin Šimún. Po oficialitách prebiehali družné rozhovory pri chutnom občerstvení, listovaní v kronike a časopise SČK Zvesti. Bolo príjemne a nechcelo sa nám ani domov. Naše aktivity duchaplne zveršoval Martin Šimún. Posúďte sami, želám vám príjemné čítanie.

Mgr. Iveta Kročanová

 

Poprosila ma naša predsedníčka Vierka,
či by som veršom neotvoril tejto schôdze dvierka.
To, že ste sem prišli hádam nebudete banovať,
veď sa mi to možno bude aj trochu rýmovať.
Človeku vraj pomáha k zdraviu rýchla chôdza.
Týmto heslom začína naša dnešná schôdza.
Červený kríž v našej obci je spolok najväčší.
To treba hneď povedať, bez zbytočných rečí.
Smrečania vždy mávali dobré a humánne ciele,
spoločne si pomáhali v každom dobrom diele.
S vďakou spomenutí ako prví
musia byť naši darcovia krvi.
O tom, že tu tvoríme také pekné bratstvo
svedčí aj pre chudobných, vyzbierané šatstvo.
Aj finančnou zbierkou sme pomohli komu bolo treba,
možno za to pôjdeme na konci do neba.
Čert nespí, nevieme, čo sa stane, cez deň a či v noci.
Radšej si mi všetci spravme kurz prvej pomoci.
Na futbalovom turnaji už tradične naša hliadka
ošetrila koleno Janka a či Vladka.
A zas príde leto ... Ako ten čas letí.
Zasa podporíme Medzinárodný deň detí.
V patronáte máme aj SNP pamätník,
vyzdobíme ho zas kvetmi, nespraví to za nás nik.
Našim členkám ku cti slúži pred kostolom krásny záhon ruží.
Kto je šťastný, zdravý a občas sa nudí
nech ide navštíviť chorých, starých ľudí.
Liekom je niekedy aj milé slovíčko,
či pohladkanie na zvráskavené líčko.
Veď aj nám raz bude treba tohto lieku,
nikto nezastaví ten kolobeh veku.
Každý z nás to vie a každý deň tuší ...
Len zdravie je najdrahšie a ten pokoj v duši.
Tak vám ja dnes prajem šťastia, zdravia, veľa krás,
rozdávajte vždy len dobro, veď je v každom z nás.
Červenému krížu nech sa darí v tomto roku.
Komu bude treba, buďme vždy po boku.

(Martin Šimún)

POĎAKOVANIE DARCOM KRVI

pondelok, 12 december 2016 19:04
POĎAKOVANIE  DARCOM  KRVI

Nedeľné popoludnie 11. decembra 2016 bolo venované darcom krvi. V kultúrnom dome sme pre nich pripravili tradičné posedenie, ktorého cieľom bolo poďakovať sa im za ich ochotu nezištne pomáhať pri záchrane ľudských životov tým najcennejším, čo majú, čo sa nedá nahradiť ničím – vlastnou krvou. V období od 1. novembra 2015 do 30. novembra 2016 darovalo krv 34 ľudí a bolo to spolu 81 odberov.   
V úvode podujatia sa darcom krvi prihovorili a poďakovali predsedníčka MS SČK v Smrečanoch Vierka Moravčíková a starosta obce Ing. Vladimír Šiarnik. Ako prejav úcty a vďaky si darcovia prevzali z rúk členky výboru spolku Milky Mudroňovej kvietok a magnetku v podobe srdiečka so symbolickou kvapkou. Za každý odber boli od Obecného úradu v Smrečanoch odmenení nákupnou poukážkou v hodnote 5 €.
Slávnostnú atmosféru tohto príjemného podujatia, ktorého sa zúčasnilo 33 ľudí, umocnili hudobníci z kapely Mince vo fontáne z Liptovského Mikuláša, s ktorými sme si na záver oficiálnej časti programu zaspievali pieseň Rolničky. Kapustnica, ktorú uvarili šikovné gazdinky z výboru MS SČK, bola výborná.
Milí darcovia krvi, ďakujeme vám, že pomáhate zachraňovať životy neznámych ľudí, želáme vám aj vaším rodinným príslušníkom dobré zdravie, pokojné vianočné sviatky a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Text a fotografie: Mgr. Iveta Kročanová.
(viac fotografií v prílohe)

Z KUCHYNE STARÝCH MATERÍ VII

sobota, 29 október 2016 18:37
Z KUCHYNE STARÝCH MATERÍ VII

Ako každý rok aj tento rok sme pri príležitosti konania výstavy ovocia, zeleniny a ručných prác, ktorú pripravilo združenie Smrečianski záhradkári, zorganizovali dňa 22. októbra 2016 posedenie, ktoré bolo spojené s ochutnávkou domácich výrobkov z tekvice a cukety. Stretnutia sa zúčastnilo 18 ľudí ale pristavili sa aj tí, ktorí si prišli pozrieť výstavu. Vymenili sme si medzi sebou nielen recepty ale aj skúsenosti, cenné rady a pochutnali si na špecialitách, ktoré šikovné gazdinky urobili doma. Degustovali sme cuketové placky, vyprážanú cuketu v cestíčku, muffiny a veľa ďalších dobrôt, samozrejme cuketových alebo tekvicových. Všetci odchádzali spokojní a hlavne s plným bruškom.

Text: Nátália Kročanová, foto: Ing. Vladimír Kročan (v prílohe)

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

nedeľa, 12 jún 2016 21:56
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

Komisia pre kultúru a športu OÚ Smrečany, v spolupráci s rodinami, pripravila na 11. júna 2016 pre deti krásne popludnie na tému „Za našimi humnami – gazdovanie, remeselníctvo. Radosť v očkách mali deti aj vďaka nám. Na stanovišti MS SČK sme im položili niekoľko otázok, týkajúcich sa 1. pomoci pri odreninách a o hlavných zásadách, ktoré treba dodržiavať počas horúcich letných dní. Na figuríne si vyskúšali umelé dýchanie a masáž srdca. Deti mali jedinečnú možnosť prezrieť si interiér sanitky a oboznámiť sa s prístrojmi a pomôckami, ktoré sa v nej nachádzajú. Na stanovišti Zväzu záhradkárov dostali kvetináč, záhradný substrát a trs pažítky, ktorý si sami zasadili. Na návšteve v poľnohospodárskom družstve sa oboznámili s kravičkami a teliatkami a s prácou, ktorú musia ľudia v družstve každý deň robiť. Na ďalšom stanovišti si každý z pripraveného kmeňa stromu odrezal svoje polienko, ktoré potom priložil na ohník počas záverečnej opekačky. Podujatie doplnili zaujímavými ukážkami psovodi so svojimi psíkmi, svoju techniku ukázali aj miestni hasiči a hasičky a prišli aj príslušníci polície..

Text a fotografie: Iveta Kročanová

(viac fotografií v prílohe)

top