slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Stretnutie seniorov

streda, 22 október 2014 18:30
Stretnutie seniorov

Kultúrna a športová komisia pri OZ v Smrečanoch pripravila posedenie pre seniorov v nedeľu 19.10. v sále kultúrneho domu. Pre viac ako 30 našich najstarších spoluobčanov bola vyzdobená sála, pripravené občerstvenie, prihovoril sa pán starosta, vystúpili deti z miestnej materskej škôlky s básňami a tancami, scénické spracovanie Snehulienky si pripravila mládež. Slniečko za oknami svietilo, všetkým bolo o čosi teplejšie pri srdiečku.

Deň Matiek 2014

pondelok, 12 máj 2014 10:10
Deň Matiek 2014

Druhá májová nedeľa patrí matkám. Slávnostným programom, ktorý zorganizovala Komisia pre kultúru a šport pri OZ, sa deti a mládež poďakovali svojim mamám za ich lásku a starostlivosť. Programom s názvom Láska menom mama sprevádzala Natália Kročanová. Divákom sa prihovoril starosta obce p. V. Šiarnik. Vystúpili deti z Materskej škôlky Smrečany - vyfešákovaní chlapci ,,hrali na gitarách" a spievali, recitovali, menšie detičky tancovali ,,ako pes a mačka", staršie dievčatá zatancovali farebný kvetinový tanček. So scénkou z knihy Malé ženy mali vystúpiť mládežnícky, pre chorobu jednej z účinkujúcich, však nemohli odohrať, čo si nacvičili. Báseň, s rovnakým názvom ako niesol aj program, zarecitovala Katarína Slezáková. Folklórny súbor Smrečianik zaspieval piesne, s ktorými súťažil na prehliadke detských folklórnych súborov. Ďakujeme - mamy!

Fašiangový sprievod

sobota, 01 marec 2014 15:39

V poslednú fašiangovú sobotu prechádzal našou obcou fašiangový sprievod. Folklóristi, divadelníci, mládež a deti tiahli v maskách a so spevom po Smrečanoch 4 hodiny. Zavítali do každej ulice, niekde ich čakalo pripravené pohostenie - šišky, chlebíčky, slanina, klobása a samozrejme čo to nazahriatie. Nezabudli zastaviť okoloidúce autá a dokonca aj dva autobusy, aby im povinšovali už pripravený vinš. Po náročnom, ale príjemnom pochode obcou skončili vinšovníci s plným vozom podarúnkov na zábave v kultúrnom dome.

Stretnutie našich dôchodcov

streda, 29 január 2014 18:27

zm

Už tradične pri príležitosti Mesiaca k úcte k starším pripravila Kultúrna a športová komisia pri Obecnom Úrade v spolupráci s miestnom mládežou a Materskou škôlkou posedenie s programom. Tohto príjemného stretnutia sa zúčastnilo 32 seniorov, ktorých na úvod privítal pán starosta. V programe vystúpili staršie deti z Materskej škôlky pod vedením pani učiteliek, mládežnícky so zdramatizovanou básňou J. Frniaka Starenka a malí folklórikovia. Škoda, že sa zotmelo tak rýchlo, iste by si naši dôchodcovia posedeli o trošku dlhšie...

Hľadanie Jánošíkovho pokladu

streda, 29 január 2014 18:26

zm

Veruže aj tento rok pripravili členky MS SČK v spolupráci s mládežníkmi súťažné a zábavné popoludnie pre deťúrence z obce. Keďže slniečko akosi nesvietilo, opäť raz sme museli oslavu presunúť až o celý týžeň. Ale sme sa načakali kým slniečko vykuklo, ale v správnu chvíľu! Najväčší počet detí - až 60 súťažilo v jendotlivých družinách na 7 stanovištiach. Nakreslili si svojho zbojníka, čo-to sa o ňom dozvedeli, potom ich sám Jánošík pasoval do družiny. Trasou popri vode stretli niektorí zbojníkov, ktorí si pýtali cukríky. Ale statočné a hlavne šikovné deti sa ich nezľakli. Tieto svoje schopnosti dokazovali pri skladaní obrázkov, pletení vrkôčikov, v chodení po lane, v stavaní vatry. Také su šikovné, že by vedeli podať prvú pomoc Jánošíkovi keby sa zranil a potom by mu dokonca zatancovali aj odzemok. Nakoniec  všetci našli ukrytý poklad a spoločne maličkí, väčší , najväčší vrhli sa do peny od hasičov.

Prameň lásky

streda, 29 január 2014 18:25

zm

Druhá májová nedeľa patrí mamám. Na ich sviatok nezabudli ani deti a mládež zo Smrečian a pripravili si pre mne ako darček - program. Sála kultúrneho domu aj napriek veľkému dažďu bola obsadená do posledného miesta. Programom sprevádzal nový objav ochotníckeho divadla Tomáš Adamík. Mamičkám a divákom sa prihovoril pán starosta. Ako prvé vystúpili deti z Materskej škôlky pod vedením pani učiteliek. Rozprávkou Prameň lásky z pera Mirky Mlynarčíkovej vyrozprávali mládežníci príbeh o hľadaní zázračnej vody. Na záver vystúpili malí folklórikovia, ktorým do tanca hral pán Jaro Hrnčiar. Ľudové piesne a tance s nimi nacvičila pani Dáša Labašková. Snáď tento darček, Vás mamičky potešil...

Stretnutie s Fraňom Kráľom

streda, 29 január 2014 18:24

zm

Pri príležitosti výročia 110. rokov od narodenia spisovateľa, národného umelca, obyvateľa Smrečian Fraňa Kráľa pripravili deti a mládež spomienkové stretnutie. Pásmom hovoreného slova, 2 krátkych scénok, básní sprevádzali Mirka Moravčíková a Natália kročanová. Umelecký prednes stvárnila Zuzana Žembová. Réžia Mirka Mlynarčíková.

Stretnutie dôchodcov

streda, 29 január 2014 18:23

zm

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v Našom dome stretli skoro 40 seniori. Na začiatku ich privítal pán starosta, po ňom v programe vystúpili deti z Materskej škôlky Smrečany, ktoré recitovali, tancovali, spievali, zmodernizovanú rozprávku o Troch eurách odohrali mladí ochotníci. Potom si už naši najstarši pripili, ochutnali pripravené občerstvenie a spievali v dobrovode harmoniky. Bolo že to krásne popoludnie...

Srdce pre mamu

streda, 29 január 2014 18:22

zm

Tak znel názov slávnostného programu ku Dňu matiek, ktorý sa uskutočnil 13. mája v kultúrnom dome v Smrečanoch. Sála Nášho domu sa zaplnila rodičmi, starými rodičmi, ktorých deti v progame účinkovali, ale aj divákmi, ktorí chceli stráviť príjemné nedeľné popoludnie. Spoločným stretnutím niekoľkých generácií sprevádzala moderátorka Zuzana Žembová. K všetkým matkám sa prihovoril pán starosta obce. Svoje nadanie - spevácke, recitačné, divadelné a tanečné predviedli deti z miestnej Materskej škôlky pod vedením svojich pani učiteliek, folklórne tradície ukázali malí folklórikovia, ktorým do tanca a spevu hral harmonikár Jaroslav Hrnčiar. V programe, v jednotlivých scénkach sa predviedli aj väčšie deti, mladšia aj trošku staršia mládež. Spolu tak publikum tlieskalo viac ako 40 účinkujúcim, ktorých srdiečko patrí predovšetkým len ich mamkám...

Doplesané

streda, 29 január 2014 18:21

zm

2. ročník Reprezentačného plesu mládeže je úspešne za nami! 84 hostí nie len zo Smrečian, ale aj okolitých miest a dedín sa zabávalo v sále Kultúrneho domu do ranných hodín. Do tanca hrala hudobná skupina Nicholas, o program sa postarali so svojim vystúpením mladí umelci, ale aj organizátori a profesionálni tanečníci. Jedlo sa až tak, že po mäse a kapustinici ani stopy neostalo. Šťastie v tombole prialo viac menej stále rovnakým:) SnáĎ sa Vám všetkým páčilo...

top