slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Ročník 2011 (11)

FSk Smrečany v Píliš Čabe

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

30.-31.júna :Návšteva našich krajanov v Maďarsku v Pílišskej Čabe s programom Smrečianske

                    návraty

Cez letné prázdniny sa folkórna skupina zo Smrečian zúčastnila podujatia ,, Na predkov nezabúdame  “, ktoré organizovala slovenská menšina žijúca v Maďarsku v dedine Pílišskej Čabe. Na základe pozvania Jula Kučeru, ktorý ako jeden z posledných drží našu menšinu v Pílišskej Čabe a za podpory  Slovenského inštitútu v Budapešti  sme sa tohto podujatia mohli zúčastniť aj my.    

   Píliš starodávny a mystický vrch, ktorý kedysi pred vyše 1100 rokmi v reči našich  staroslovanských predkov mal meno Pleš a ktorý až po dnes je obkľúčený pôvodne slovenskými dedinami. V tomto kraji nemá nikto také hlboké a historické korene ako Pílišskí Slováci. Je to skutočnosť    opretá o množstvo tu existujúcich staroslovenských zemepisných názvov (mestečko Vác-ľudia chceli mať stále ,,vác“ alebo píliš od slova píliš drevo  lebo hora  Píliš  je husto obklopená lesmi  a mnoho iných.) V neskoršom období bola oblasť súčasťou habsburgského poľovného panstva. Bola tu neskôr postavená kráľovská a cisárska kasáreň. Dnes je to obec obývaná štyrmi národnosťami(slovenskou, nemeckou- švábskou, maďarskou a rómskou) a žije tu 7500 obyvateľov .Ešte po vojne  tu Slováci tvorili silnú komunitu, ale v nežičlivom prostredí tu žijú prevažne bez slovenských škôl  a slovenských bohoslužieb. Postupne vymierajú a po Slovensky vedia iba najstarší obyvatelia, a tí hovoria krásnou archaickou slovenčinou aj keď s maďarským prízvukom.

Motto z knihy Nezabúdaj od Gregora Martina Papučeka (rodák z dediny Mlynky)

,,Slovensko je jedna z najkrajších krajín na svete a Slováci jeden z najzakríknutejších národov Európy... Zakríknutosť Slovákov zašla tak ďaleko, že im doslova pred očami u susedov vyschla a odumiera ešte nedávno zelená ratolesť len preto, že ju matka Slovenka ani len slzami nezavlažila a čo je najhoršie, nechystá sa jej ani na pohreb „.

Po príchode do Píliš Čaby (mimochodom leží 25 km pred Budapešťou a 15 km za Ostrihomom bola v kostole omša  vedená v Slovenčine , Nemčine a Maďarčine.  Kostol pred 280 rokmi po stavili prevažne Slováci. Po kostole sa šlo do sadu predkov, kde je symbolická studňa aj so štyrmi stĺpmi , ktoré symbolizujú štyri  žijúce národnosti a na studni sú vyryté staré mená našich predkov. Po úvodných rečiach sa spievala hymna žijúcich Slovákov v Maďarsku Daj boh šťastia tejto zemi ktorá sa u nás spieva vo Vianočnom čase. Zaspievala sa ja pílišská hymna  Zaleť sokol. Toto podujatie podporili aj priatelia z Lapáša (okr. Nitra), ktorých zorganizoval Janík Tóth a ktorí tu mali dychovku, spevokol a folklórny súbor. Potom sa prešlo pred panský dom kde majú múzeum mesta a kde sme sa striedali v kultúrnych vystúpeniach s domácimi a s Lapášancami. Na záver kultúrneho vystúpenia ktorý trval až do   večera   sme dali ešte gajdošské (na gajdách nám hral Jaro Hrnčiar) .Nemohli sme sa rozísť a tak sme   to zakončili piesňou Na Kráľovej holi. Lapášania išli domov  a nás začali „draftovať „ domáci po rodinách. Po dvoch si nás brali domáci do svojich rodín. A keďže  sme vytvorili aj dve trojice, aby sme mladých netrhali tak  jedna rodina, ktorá sa tešila na rodákov- Slovákov bola smutná. Nuž čo, bolo nás málo. Trochu som sa aj obával, ako to všetko nasledujúce ráno dopadne, ale v nedeľu boli všetci spokojní a plní pozitívnych zážitkov , najedení a obdarení darčekom od našich hostiteľov. V nedeľu do obeda sme navštívili kat. Univerzitu Petra Pazmanya, ktorá je jedinou  univerzitou sídliacou v obci má niekoľko fakúlt aj v Pešti  .Potom sme sa zastavili aj v dedine Mlynky (mediálne známej pre Slovenský dom) a putovanie sme závŕšili v sv. Ondreji , ktorý je taká malá Budapešť, krásne historické mestečko žijúce turizmom. Potom  sme sa rozlúčili s našim hostiteľom Julom Kučerom a išli sme domov na Liptov.

PS: My sme im na oplátku doniesli :Smrečanoviny za posledné tri roky, asi  200 slovenských knižiek aj slovenských klasík .Všetky tituly od nášho smreckého spisovateľa Fraňa Kráľa a básnika  Jána Frniaka Smrečianskeho. Každý nechal domácim či už čučoriedkový alebo brusnicový kompót, horcovú pálenku, CD  slovenských folklórnych pesničiek. Ale hlavným darčekom bolo, že sme u nich boli a že sa mohli rozprávať  so svojimi .

Príloha

Festival v Poľskom Zywieci

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

Týždeň pred folklórnymi slávnosťami pod Kráľovou Hoľou  v Liptovskej Tepličke nás oslovili z mesta L .Mikuláš, či by sme nešli na folklórny festival do poľského mesta Zywiec, lebo im vypadol folklórny súbor Váh a potrebovali preto do partnerského mesta poslať väčšie ,,teleso,, . A tak sa stalo , že sme za 24 hodín absolvovali  dva festivaly, najprv piatok 5. augusta festival v Zywci  a hneď nato o deň neskôr L. Tepličku. Na jednej strane náročný program- ani sme nestihli poriadne vychutnať festivalovú atmosféru, ale na druhej strane možno sa tak skoro už na ďalší festival nedostaneme. Zywiec nás milo prekvapil. Je to veľký festival podobný Východnej, s tým rozdielom , že prebieha celý týždeň . A tak sme mohli aspoň na pár hodín nazrieť do kuchyne  veľkých festivalov. Množstvo autobusov s vystupujúcimi, hostesky ktoré sa nám venovali , celá logistika a plné hľadisko. My sme dostali až 40 min časového  priestoru a vystúpili sme s programom Na lúkach za Lehotou, Gajdošské pesničky, a Lapačkou vlkov  . Keď  si konferencier robil poznámky ako nás predstaví, pýtal sa odkiaľ sme ,koľko máme obyvateľov povedali sme , že 500 a on hádam že pjenťtyšonce  (5000).Nechcel veriť že sme taká malá obec . Predstavil nás ako  „skupina autentyčna spod Zachodnych Tater ze  Smreczan“. Hneď po vystúpení sme sa ani z krojov neprezliekli  a už  sme išli  do hotela na večeru.   Tam nás už čakali, lebo keďže sa nám v Suchej Hore pokazil autobus, mali sme trojhodinové meškanie  a nestihli sme večeru a ubytovanie  pred samotným vystúpením. Pred  polnocou  krátky výlet do centra mesta , pár hodín spánku a ráno odchod do Smrečian, kde sme len presadli do už komfortnejšieho  autobusu SAD LIOR BUS.V našej kultúre sme si dali polievky a šli do Tepličky .

Príloha

Slávnosti pod Kráľovou Hoľou

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

6. augusta : XVI.Folklórne slávnosti pod  Kráľovou Hoľou v Liptovskej Tepličke.

 

 Ešte pred samotným vystúpením bola živá pozvánka obcou, kde sme chodili (vystupujúce skupiny) spevom s ornamentníkom FS Smrečany  a vo dvoroch nás na oplátku domáci častovali rôznou poživňou. Vystupovali sme  spolu so skupinami z Horehronia- Polomka , Spiša -Vikartoviec a domácimi z Tepličky. Amfiteáter na Tepličke je jedným z najkrajších, údolíčko medzi pivničkami a v pozadí siluety V. Tatier. Ani sa nám nechcelo domov ísť a chceli sme čo najviac nasať atmosféru folklórnych slávností.

Príloha

Liptovské dni matky v Sliačoch

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

27.augusta  - L.Sliače

A nakoniec posledný augustový týždeň sme sa v L. Sliačoch zúčastnili folklórneho festivalu,, Liptovské dni matky“, ktorý bol aj zároveň  regionálnou súťažnou prehliadkou folklórnych skupín z Liptova s názvom Nositelia tradícií. Je to postupová prehliadka scénického folklóru, obradov a zvykov.Za okres Ružomberok súťažili skupiny  z Lúčok , Sliačov a z L. Lúžnej  (postupuje Lúžna). A za okres L. Mikuláš sme postúpili my  s pásmom Lapačka vlkov , keď  sme za sebou zanechali také silné a tradičné   skupiny z Dúbravy a hlavne  Východnej a Važca.  Krajská prehliadka  bude na Orave 2. októbra  a z kraja postupujú na celoslovenskú prehliadku len dve skupiny, tak sa necháme prekvapiť .Na záver sa chcem poďakovať všetkým účinkujúcim  za čas strávený na skúškach a za vzornú reprezentáciu  obce Smrečany. A  so zistením že každá systematická práca prináša ovocie ďakujeme   za podporu  aj OU Smrečany, PD Smrečany , Urbár Smrečany, bratom Šiarnikovcom, D. Mlynarčíkovi ml. a  L.Hološovi.

Príloha

Krajská prehliadka Nositelia tradícii

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

2.októbra: oravské kultúrne stredisko zorganizovalo krajskú prehliadku  Nositelia tradícii, ktorá bola zároveň aj súčasťou Vidiečanovej Habovky v obci Habovka . 

Tu sme vystupovali aj s p uč. Devečkovou. Na celoslovenskú prehliadku  postúpila len jedna  folklórna skupina  a to Podhradie z  okr Martin. Učinkovalo   12  skupín Žilinského kraja. My sme nepostúpili ale aj  samotná účasť na kraji je obrovským úspechom

Príloha

Vianoce v Liptovskom Hrádku

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

4.decembra: Rozsvietenie vianočného stromčeka pred kostolom v Smrečanoch  a príchod Mikuláša

11.decembra: Na pozvanie múzea liptovskej dediny v Pribyline sme predviedli hodinové vystúpenie   predvianočných a Vianočných zvykov ,,Od Katreny do Troch kráľov“  pri drevenom Betleheme na nádvorí múzea v L. Hrádku.

Príloha

Fašiangy a vystúpenia na Trinci

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

5.marca sa FSk  zúčastnila fašiangového sprievodu obcou                            

24.apríla :Vystúpenie v rekreačnom zariadení Trineckých železiarní pre turistov (Jarné zvyky- Morena, Murári,vyháňanie dobytka)

máj: Vystúpenie v rekreačnom zariadení Trineckých železiarní pre účastníkov krajských hier domovov soc. služieb s programom Kosenie na lúkach a Lapanie vlkov.

Príloha

Pietna spomienka v Žiarskej doline

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

23.októbra: Piesňou Zaspievalo vtáča na kosodrevine sme sa znovu zúčastnili pietnej spomienky obetí horských nešťastí v Žiarskej doline. Po skončení sme si zaspievali spolu s Goralmi zo Zakopaného             

koncom novembra sme si folklórna skupina urobili zhodnotenie celej sezóny spojené s kapustnicou a premietaním filmov a fotiek z vystúpení,ktoré sme absolvovali v danom roku. Zároveň sme sa zaregistrovali na ministerstve vnútra a vytvorili občianske združenie FS Smrečany.

.

Príloha

Tvorivosť bez hraníc a času

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

21.októbra : V L.Mikuláši  na pozvanie liptovského kultúrneho strediska sme sa zúčastnili podujatia Tvorivosť bez hraníc a času--remeselnícky Liptovský dvor. Podujatie sa  robilo a financovalo z fondov EU cezhraničnej spolupráce s Poľskom. Vystupovali sme  s pásmom  poďakovanie za úrodu - Dožinky . Vystúpenie bolo v Čiernom Orli.

.

Príloha

Jánske zvyky v skanzene v Pribyline

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

Jún:  Sadenia májov pre obec spolu so zväzom mladých v Smrečanoch  a spievanie pri KD kde bolo malé počastovanie.

26.júna :V rámci Jánskych zvykov v skanzene v Pribyline sme vystupovali s scénickým programom ,,kosenie na Jána a na lúkach v Michalove “ 30 min program je aj sfilmovaný.

.

.

Príloha

top