slider

PONUKA PRÁCE!

Od 9.6.2014 nájdete na www.smrecany.sk aktualizovaný PDF-dokument obsahujúci voľné pracovné miesta ponúkané ÚPSVaR Liptovský Mikuláš.

Vyhľadať článok v kategórii Naše spolky

 

Ročník 2013 (7)

Trojkrálové koledy a vinše

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

6. januára na sviatok Troch Králov sme koledovali  a vinšovali najprv na službách božích v katolíckom  kostole  a potom na službách božích v evanjelickom kostole. Koledy sme spievali za doprovodu: Hrnčiar Jaro(gajdy, píšťalka) Hrnčiarová Kristína (husle) Trizna Samo (píšťala).Krátke 10 minútové vystúpenie sme zakončili Novoročným vinšom:

A  ja vám vinšujem a zo srdca prajem:  vše dobrého zdaru ,chlapcom Maru,farárom faru, čižmárom sáru, crmománom topor, starým ženám pokoj. Pltníkom lagvicu,dobrú tajchovnicu,pekárom múky,volárom drúky, učiteľom školy, gazdom dvory,kupcom sklepy, mlatcom cepy. Zbojníkom zlata a cestárom blata, robotníkom robotu a žobrákom žobrotu,vojačkom chleba , čo je pre nich treba.Ja vám prajem štastia zdravia stáleho, aby ste nemali,pudilára prázdneho. Dobré ráno  a  šťastný Nový rok vinšujeme.

Príloha

Posledný Fašiang

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

Fašiangový sprievod, ktorý sa v tomto roku uskutočnil 9. februára, sa stal už tradičným podujatím našej folklórnej skupiny.  Počasie bolo priaznivé, nálada dobrá, straty minimálne. Chceme poďakovať všetkým za milé prijatie, pohostenie a pozitívny vzťah k tradíciám. Je len na škodu, že sa sprievodu nezúčastnil väčší počet obyvateľov našej obce.

Príloha

Filmovanie Kapury: hlasujte za klip č. 6

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

1-2. marca  do našej dediny zavítal štáb STV, aby natočil videoklip do folklórnej hitparády Kapura. Téma bola lapanie vlkov do sieťí v Smrečanoch. Hoci počasie bolo skôr jarné, pozostatky snehu ešte stačili na navodenie zimnej atmosféry.  Štáb bol aj celkom milo prekvapený z prostredia a blízkeho okolia našej obce. Celú scénu sme sa snažili urobiť tak, aby sa to čo najviac podobalo skutočnosti. Zhruba 5 minútový klip sme robili 2dni.V piatok sme nahrávali spevy, ktoré sme v sobotu už spievali pri filmovaní na plejbek. Samotné nahrávanie je celkom zaujímavá vec. Nahrávali sme v KD najprv na javisku , ale to nevyhovovalo z hľadiska akustiky-robila sa ozvena a tak sme prešli do zasadačky, kde to bolo o niečo lepšie. Pri nahrávaní bola dôležitá disciplína, absolútne ticho v miestnosti, ale aj v okolí. Citlivé mikrofóny zaznamenali každý rušivý element, každú chybičku, zašuchotanie papierom, poklopanie nohou,  jemné zahmkanie, atď .Takže nahrávky sa niekoľko- krát museli opakovať. Robili sme ich vyše dvoch hodín. V sobotu sa filmovalo v obci a jej blízkom okolí. Niekoľko perličiek z filmovania: pri scéne pred kostolom sme museli čakať kým prejde lietadlo , ktoré bolo  počuť a  ďalších 15 minút  kým sa stratí dymová čiara z leteckých  motorov  nad kostolnou vežou. Alebo pri scéne s vlkom začalo zvoniť a zvonilo celkom dlho. Ďalej nás zdržiavala ringopíla, ktorou ktosi pílil drevo, alebo traktorček, ktorí šiel po hôrkach. Najnáročnejšie scény boli u richtára, kde v jednom kuse bolo počuť autá z hlavnej cesty .A tak sa scéna točila stále znova, alebo sme sa ju pokúsili rýchlo natočiť, kým bolo ticho . Celé sme to stihli len tak tak , lebo slnce už bolo pomerne nízko a už sme sa dostávali do tieňa. Celé popoludňajšie točenie bolo pomerne náročné. Poďakovať by sme chceli rodine J. Stromku a P. Šiarnika za občerstvenie .Celá táto  akcia mala svoj význam. Pre našu folklórnu skupinu to bola nová skúsenosť. Snáď sa nám podarilo spropagovať našu obec a jej jedinečné zákutia. Chceli by sme ukázať Slovensku prostredníctvom vysielania Kapury naše jedinečné zvyky z lapania vlkov. A ak sa vám to bude páčiť, hlasujte …...

Príloha

Folklórne slávnosti vo Východnej

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

Folklórny festival Východná 2013 

     Po dlhšom čase členovia Folklórnej skupiny Smrečany navštívili FFV nielen ako priaznivci a podporovatelia starej krásy krojov, piesní, tancov a zvykov, ale aj ako sprostredkovatelia tradičnej ľudovej kuchyne nášho regiónu. V areáli amfiteátra vo Východnej, na tzv. Ohnisku ponúkli každému okoloidúcemu záujemcovi misku kulaše s cibuľkou a škvarkami, k tomu pohárik poriadneho, hustého cmaru a jeden smrecký pirôžtek.

     Pre tých, ktorí sa čoraz častejšie obzerajú „dozadu“ na staré dobré časy, to bolo očividné potešenie – pripomenulo im detstvo, mladosť, keď strava bola jednoduchá, chutná, narýchlo pripravená láskavou rukou matky, či starej matky. Pripomenulo im chvíle, keď sa zišla rodina pri spoločnom obede či večeri, keď všetci jedli z jedného hrnca alebo misy, keď rodičia a prarodičia hodnotili úrodu, práve urobenú robotu alebo len tak hovorili o živote...

     Pre mladých bola  kulaša hlavne prekvapením – väčšina nevedela, čo má od obsahu misky očakávať, no po prvej lyžici všetci spokojne pokyvkávali hlavou a po ľahkom obede sa len tak zaprášilo.

     Členovia folklórnej skupiny návštevníkov 59. ročníka FFV nielen zasýtili, no hlavne im dali radosť, ktorú môžu prežiť hlavne tí, ktorí si z ťažkých minulých čias postupom času do pamäte poukladali len tie pekné, príjemné spomienky. A svojím krátkym vystúpením na pódiu a spevom starých smreckých piesní, ktoré s radosťou vyspievali počas sprievodu Východnou ukázali, ako je aj v dnešných uponáhľaných časoch možné aktívne oddychovať a popritom pozitívne ovplyvňovať a potešiť tých, ktorí o krásu stoja.

 Ďakujeme za vzájomnú spoluprácu členom Jednoty dôchodcov Slovenska zo Smrečian – za pomoc pri propagácii obce ,  šikovným ženám-dôchodkyniam, ktoré nám napiekli veľké množstvo pirôžkov, Ľubovi Suskému, za cmar z Liptovskej mlekárne , PD Smrečany za švábku a samozrejme Jarovi a Marte  Stromkovej s rodinnými pomocníkmi, ktorí   veľlkou mierou prispeli, že kulaša sa vydarila a  mala veľký ohlas medzi návštevníkmi .

Poďakovanie patrí aj celej folklórnej skupine  pre ktorú to bol náročné , ale pekné podujatie .

Príloha

Včelárska nedeľa

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

Na pozvanie Liptovského múzea  v Ružomberku sme vystupovali( veľká-stará aj malá-najmladši)v skanzene v Pribyline 18. augusta na včelárskej nedeli.Dospelí trochu v oklieštenej zostave, dačo sme aj zainprovizovali, ale myslím, že sme to zvládli.

Príloha

Nedeľa vo Vlkolinci

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

Na  základe pozvania Liptovského múzea v Ružomberku sme sa zúčastnili poďakovania za úrodu vo Vlkolinci. Spoluorganizátori okrem múzea boli: Žilinský samosprávny kraj, mesto Ružomberok,OZ Vlkolínec, PD Ludrová a Slovenský zväz záhradkárov v Ružomberku. Po slávnostnom sprievode obcou, ktorá je zapísaná  ako jedna z mála slovenských pamiatok  do kultúrneho dedičstva UNESCO, sme mali asi hodinový program ,( veľká aj malá skupina) ku téme poďakovanie za úrodu. Kedže sme boli vo VLKO Lienci, museli sme návštevníkom a pôvodným obyvateľom ukázať  ,ako majú rozprestrieť siete pod Sidorovom , zakosíleného vlka v sieti lapiť a potom ho pred richtára ružomberskieho doniesť a tam vlčnô vypiť. Po  našom programe boli ukážky štepenia a strihania stromkov, ukážky rezania a tlačenia kapusty,výstavky ovocia a zeleniny dolného Liptova, súťaž o najkrajšie jablko..... ,  kolekciu zeleniny a ochutnávky špecialít  z dolného Liptova..

Príloha

Predvianočný a Vianočný čas

utorok, 21 január 2014 17:06

fsk

V našej obci sme v nedeľu 8. decembra  koledami a vinšami privítali Mikuláša, zažal sa stromček na námestíčku a začali sme adventný čas.

17. decembra sme boli v Jamníku, kde sme miestnym dôchodcom pripomenuli obdobie od Kataríny, cez Ondreja, Barboru, Luciu, Tomáša až do Vianoc.

A 27. decembra večierkom sme chodili koledovať a vinšovať pod obloky  rodinám našich, ale aj bývalých  členov našej  folklórnej skupiny

Príloha

top